Hovedinnhold
Skriv ut

Trenger din bedrift testlab?

Bedrifter over hele landet kan nå søke om støtte til laboratorier og sentre der de kan teste ut ny teknologi og nye løsninger

–Ordningen skal bidra til at ideer kan utvikles raskere, rimeligere og bedre, sier næringsminister Monica Mæland.
Regjeringen har bevilget 50 millioner kroner til Katapult-ordningen. Den er utviklet av Siva i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

-Et viktig suksesskriterie for sentrene er at de blir tatt i bruk av små og mellomstore bedrifter, sier innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll i Siva. Siva tilbyr finansiering av lokaler, utstyr og utvikling av kompetanse og tjenester for sentrene. Driften av sentrene skal finansieres gjennom brukeravgifter.

Søknadsfristen er 30. august 2017.

Les mer om denne ordningen på nettsidene til Nærings- og fiskeridepartementet.

Se også info på nettsidene til Siva.

Del på:

Publisert 14.06.2017