Hovedinnhold
Skriv ut

Trond Giske lanserte Eksportkreditt Norge AS

Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte 25. juni statens nye selskap for eksportfinansiering, Eksportkreditt Norge AS. Selskapet ble stiftet 25. juni 2012, og skal være operativt fra 2. juli 2012.

- Gjennom behandlingen av eksportkredittloven ga et samlet Storting støtte til opprettelsen av Eksportkreditt Norge. Jeg er glad for at Eksportkreditt Norge snart vil være operativ. Selskapet vil sikre et robust og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv. Lånene gis av staten, slik at kundene vil være sikret lån også i situasjoner hvor kapitalmarkedene ikke fungerer. Alle søkere som oppfyller kravene vil få tilbud om lån, sier Trond Giske.
 
Eksportkreditt Norge AS skal på vegne av staten yte lån til eksportfinansiering i form av statssubsidierte CIRR-lån og CIRR-kvalifiserte markedslån på forretnings­messige vilkår. CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate) er lån som gis på vilkår definert i den OECD-tilknyttede avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”. Med CIRR-kvalifiserte markedslån menes lån hvor CIRR-renten kunne blitt benyttet, men der låntaker i stedet velger markedsrente. Det at Eksportkreditt Norge AS kan tilby begge typer lån innebærer at tilbudet til næringslivet videreføres slik det er i dag.

Eksportkreditt Norge AS vil ivareta hele prosessen knyttet til salg, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling og oppfølging av lån. Utlånene skal stå på statens balanse. Selskapet vil få dekket sine driftskostnader gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Virksomheten til Eksportkreditt Norge AS er regulert i en egen lov (eksportkredittloven) og forskrift.

Les hele pressemeldingen her.

Kilde: Pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 25.06.2012.