Hovedinnhold
Skriv ut

Tvangsavvikling truer 1 182 enheter

1 182 aksje- og allmennaksjeselskaper, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak hadde ikke sendt inn årsregnskap for regnskapsåret 2010 innen 1. april 2012. Dermed står de i fare for å bli tvangsavviklet.

 

I fjor fikk 1 065 enheter tilsvarende varsel knyttet til årsregnskapet for 2009. Økningen er altså på 11 prosent.

De 1 182 enhetene utgjør 0,56 prosent av de i alt 212 872 enhetene som har plikt til å sende inn årsregnskapet. Enheter som ikke har sendt inn komplett årsregnskap før 18. mai 2012 blir oversendt tingretten, som tar stilling til om enhetene skal tvangsavvikles etter reglene i konkursloven.

– Dette kan få store konsekvenser for dem det gjelder, sier underdirektør Arnold Ovid ved Regnskapsregisteret.

Topp og bunn
Oslo ligger på topp. Her står 338 enheter i fare for å bli tvangsavviklet. Tallet for Akershus er 149, mens Hordaland har 113 enheter i faresonen. Aust-Agder har det laveste tallet – bare åtte enheter.

Kommuneoversikt
Varsel om tvangsavvikling er nå kunngjort i lokalaviser og på brreg.no. Her vil du finne informasjon om hvilke enheter dette gjelder i din kommune.

Tvangsavvikling er en styrt avvikling av et AS/ASA, boligbyggelag eller samvirkeforetak som ikke har oppfylt sin plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret. Tvangsavvikling skjer ved den lokale tingretten.
Regnskapsåret er enhetens regnskapsperiode – som vanligvis følger kalenderåret.
Innsendingsplikt betyr at regnskapspliktige enheter skal sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, året etter regnskapsåret.

 

Fylkesvis oversikt over kunngjøring av varsel om tvangsavvikling for regnskapsåret 2010 sammenlignet med tall fra 2009 finner du i pressemeldingen.

 

Kilde: Pressemelding fra Brønnøysundregistrene 20.04.2012.