Hovedinnhold
Skriv ut

Oppstart og registrering

 Når planene er på plass for den nye virksomheten, og du har bestemt deg for hvordan den skal være organisert, er tiden kommet for en del formelle registreringer. De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste opplysningene bare må oppgis én gang. Men du må melde fra spesielt hvis virksomheten blir mva-pliktig eller du skal ansette arbeidstakere.

Du må også ta stilling til om du skal engasjere en regnskapsfører og/eller en revisor. Det er aldri noe krav i lov om at du må ha regnskapsfører, men det er i mange tilfeller krav om revisor.

Dessuten bør du sette deg inn i en del andre krav og muligheter som bidrar til en god start for den nye bedriften. Gjør du det riktig første gang, sparer du mye arbeid senere.

Se også

Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: