Hovedinnhold
Skriv ut

Oppstart og registrering

 Når du har bestemt deg for hvilken organisasjonsform virksomheten din skal ha er tiden kommet for registrering. De store offentlige registrene samarbeider slik at de viktigste opplysningene bare må oppgis én gang.

Du må ta stilling til om du skal engasjere regnskapsfører og/eller revisor. Det er aldri noe krav i lov om at du må ha regnskapsfører, men det er i en del tilfeller krav om at foretaket har revisor.

Du bør sette deg inn i regler om skatt og avgifter, krav til regnskap og revisjon og hvilke andre regler som gjelder for din virksomhet. Gjør du ting riktig fra starten og etablerer gode rutiner, sparer du mye arbeid senere.

Se også

Siste endring på denne siden: 25.11.2014

Del på: