Hovedinnhold
Skriv ut

Obligatorisk tjenestepensjon

De fleste arbeidsgivere har plikt til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Følgende arbeidsgivere omfattes av loven:

  • Foretak som har minst to personer i foretaket med en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. 
  • Foretak med minst en arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. 
  • Foretak hvor personer i foretaket har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Pensjonsordningen skal være opprettet innen seks måneder etter at plikten til å ha tjenestepensjonsordning inntrådte. Dersom arbeidsgiver forsømmer denne plikten, har arbeidstakerne rett til at arbeidsgiver retter opp dette ved å etterbetale det som skulle vært innbetalt i henhold til loven.Hender som holer liten sparegris

Det skal ikke trekkes forskuddstrekk av bedriftens pensjonsinnbetalinger, men de skal med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) må inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Foretaket kan frivillig inkludere andre ytelser, som uførepensjon og etterlattepensjon.

Med en ytelsesordning er pensjonen forutsigbar for den ansatte, mens bedriftens utgifter vil avhenge blant annet av alder og lønnsnivå og kan dermed variere fra år til år. Som regel vil pensjonens størrelse fastsettes til en bestemt andel av den ansattes lønn ved pensjonsalder.

En innskuddsordning betyr at arbeidsgivers utgifter til pensjonsordningen vil være fastsatt, mens pensjonens størrelse blant annet vil avhenge av hvor mye som er innbetalt og avkastningen på innskuddet. Ved innskuddsordning må minimum to prosent av lønnen settes i pensjonsfond, men bedriften kan velge en bedre ordning, og de ansatte kan bidra med egen sparing innen visse grenser.

Hva slags tjenestepensjon bedriften velger, kan gi ganske store utslag for den enkelte. Både forsikringsselskaper, banker og verdipapirforetak tilbyr løsninger som tilfredsstiller kravene til OTP.

Foretak som ikke plikter å opprette pensjonsordning, kan likevel velge å ha pensjonsordning. Denne muligheten gjelder både for selvstendig næringsdrivende, for deltakere i ansvarlige selskap eller for ansatt eier av et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. En frilanser kan også opprette en frivillig pensjonsordning.

Siste endring på denne siden: 18.12.2015

Del på: