Hovedinnhold
Skriv ut

Yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine arbeidstakere. Forsikringen tegnes hos private forsikringsselskap og skal gi erstatning for skader som er påført i forbindelse med jobben, uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

Forsikringen skal dekke:

  • skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade)
  • skade og sykdom som etter folketrygdloven er likestilt med yrkesskade
  • annen skade og sykdom dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Forsikringen dekker ikke belastningsskader.

Ved vurdering om en skade eller sykdom gir rett til dekning, skal det ses bort fra om arbeidstakeren er særlig mottakelig for skaden eller sykdommen. Unntak gjelder dersom den særlige mottakeligheten må anses som den helt overveiende årsaken.

Nærmere opplysninger får du hos forsikringsselskapene.

Folketrygdens særregler ved yrkesskade:

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning, og dermed rett til særytelser ved yrkesskade.

Se også

Siste endring på denne siden: 04.05.2015

Del på: