Hovedinnhold
Skriv ut

Hvor skal jeg begynne?

Du må registrere enheten i Enhetsregisteret når du har stiftet et selskap, når du ansetter arbeidstakere og når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester."Huskesløyfe" rundt finger

Offentlige etater som Brønnøysundregistrene, NAV eller Skattekontoret, får alle sine opplysninger via Samordnet registermelding.

Du finner Samordnet registermelding som et elektronisk skjema i Altinn. Her ledes du gjennom registreringen trinn for trinn, med lett tilgang til utfyllingshjelp. Skjemaet hopper over spørsmål som ikke angår din situasjon.

Du bruker også Samordnet registermelding  til å melde fra om flytting og andre endringer som gjelder næringsvirksomheten. Det kan være endring av adresse, telefonnummer, e-postadresse, foretaksnavn og endring av virksomhet/bransje. Alle de samarbeidende etatene får rettet opplysningene sine når du har meldt fra ett sted.

Vær spesielt oppmerksom på at det offentlige nå i stor grad kontakter deg elektronisk, ofte via e-post. Derfor er det viktig at du legger inn endring i Samordnet registermelding når og om du endrer e-postadresse.

Siste endring på denne siden: 25.11.2014

Del på: