Hovedinnhold
Skriv ut

Hvor skal jeg begynne?

Du må registrere enheten i Enhetsregisteret når du har stiftet et selskap, når du ansetter arbeidstakere og når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester."Huskesløyfe" rundt finger

Offentlige etater som Brønnøysundregistrene, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) eller skattekontoret, får alle sine opplysninger via Samordnet registermelding.

Du finner dette som et elektronisk skjema i Altinn. Her ledes du gjennom registreringen trinn for trinn, med lett tilgang til utfyllingshjelp, og skjemaet hopper over spørsmål som ikke angår din situasjon.

Du bruker også Samordnet registermelding  til å melde fra om flytting og andre endringer som gjelder næringsvirksomheten. Det kan være endring av adresse, telefonnummer, foretaksnavn og endring av virksomhet/bransje. Alle de samarbeidende etatene får rettet opplysningene sine når du har meldt fra ett sted.

Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: