Hovedinnhold
Skriv ut

Frivillighetsregisteret

Frivillighetsregisteret er opprettet etter initiativ fra de frivillige organisasjonene. Registeret skal lette samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må virksomheten være organisert som forening, stiftelse eller aksjeselskap. Den må drive frivillig virksomhet og den må ha et styre.

Som frivillig virksomhet regnes

  • ideelle foreninger
  • alminnelig stiftelse som ikke foretar utdelinger, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • næringsdrivende stiftelse som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
  • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

Aktiviteter som er organisert av det offentlige skal ikke registreres i Frivillighetsregisteret. Det samme gjelder aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av samvirkeloven.

Bare frivillig virksomhet som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen.  

Om en enhet er grasrotberettiget eller ikke avhenger av hvordan virksomheten drives. For å delta må man vise til at virksomheten drives kun på lokalt/regionalt nivå. Landsomfattende organisasjoner har ikke rett til Grasrotandel. Ordningen innebærer at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill, kan velge at inntil fem prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon.

Bare frivillig virksomhet som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om momskompensasjon fra momskompensasjonsordningen for moms de har betalt ved kjøp av varer og tjenester.

Foreninger, aksjeselskap og stiftelser kan registrere seg elektronisk i Frivillighetsregisteret gjennom Altinn.

Siste endring på denne siden: 25.11.2014

Del på: