Hovedinnhold
Skriv ut

Hvordan registrere forening

For å registrere en forening må du fylle ut skjemaet Samordnet registermelding. Skjemaet leveres enklest via Altinn. Det er også mulig å benytte papirblanketten "Forenklet blankett for foreninger".

Før registrering må det utarbeides stiftelsesdokument og vedtekter.

Hvis foreningen er opprettet tidligere og stiftelsesdokument ikke finnes, eller det av andre grunner ikke er mulig å fremskaffe stiftelsesdokument, må du legge ved annen dokumentasjon som viser at enheten er opprettet og eksisterer. Dette kan være daterte vedtekter og årsmøteprotokoll.

Bare frivillig virksomhet som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan delta i Grasrotandelen eller søke om momskompensasjon fra momskompensasjonsordningen.

Når Samordnet registermelding er fylt ut, skal skjemaet sendes til signering.

Se også

Siste endring på denne siden: 31.12.2015

Del på: