Hovedinnhold
Skriv ut

Hvem er mva-pliktig?

Merverdiavgift (mva. eller "moms" i dagligtale) er en omsetningsavgift på det endelige forbruket av varer og tjenester. I utgangspunktet skal det beregnes merverdiavgift ved all omsetning.Hender med penger

Dette innebærer at alle varer og alle tjenester som omsettes innenlands, blir avgiftspliktige med mindre de er særskilt fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift. 

Næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, når omsetning og uttak som er omfattet av mva-loven (avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning) til sammen har oversteget 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder. Du skal altså legge til mva. på (hele) den første fakturaen som overskrider grensen.

Det er bare omsetning som omfattes av merverdiavgiftsloven, som teller med ved vurderingen av om beløpsgrensen er oversteget. Omsetning unntatt fra avgiftsplikt er følgelig ikke med i dette beregningsgrunnlaget.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner skal ikke registrere seg før avgiftspliktig omsetning har passert 140 000 kroner.

Fritatt og unntatt merverdiavgift

Noen varer og tjenester er særskilt fritatt for beregning av merverdiavgift ved omsetning, såkalt nullsats. Det gjelder for eksempel omsetning av bøker i siste omsetningsledd, aviser og brukte biler. Omsetningen er likevel omfattet av mva-loven og gir selgeren rett til fradrag for inngående avgift.

Noen tjenester er særskilt unntatt fra merverdiavgiftsloven. Viktige unntak er helse- og sosialtjenester (f.eks. pass av barn), undervisning og kultur, men det finnes mange grensetilfeller og unntak fra unntakene også. Virksomheter som bare har omsetning som er unntatt fra mva-loven, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret og har derfor heller ikke rett til fradrag for inngående mva.

Alle næringsdrivende (og offentlige institusjoner) som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet, f.eks. programvare, konsulenttjenester osv., skal betale mva. hvis tjenesten er avgiftspliktig her i landet.

Hvis du er i tvil om virksomheten din er avgiftspliktig, bør du kontakte skattekontoret.

Siste endring på denne siden: 04.05.2016

Del på: