Hovedinnhold
Skriv ut

CE-merking og standardisering

CE-merket er et felleseuropeisk merke som benyttes på bestemte industriprodukter. Merket er produsentens/importørens erklæring om at varen er fremstilt etter gjeldende regelverk.


Standardisering
Standardiseringsarbeidet er basert på internasjonalt samarbeid. Flere internasjonale og europeiske institusjoner deltar i arbeidet. I Norge er arbeidet fordelt mellom ulik fagkompetanse og koordinert av Standardiseringen i Norge.

Siste endring på denne siden: 25.02.2011

Del på: