Hovedinnhold
Skriv ut

Varemerke

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer eller tjenester. Eneretten innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som ditt merke er registrert for.

Retten gjelder bruk av merket både på selve varen, i reklame, på dokumenter, ved muntlig omtale eller på annen måte.

Varemerkeregistreringen varer i ti år, men kan fornyes vært tiende år for ti år av gangen så lenge du ønsker det.


Varemerket registreres hos Patentstyret, og kan sendes elektronisk via Altinn.

Internasjonal varemerkeregistrering
Norge er tilsluttet Madridprotokollen som er et system for å registrere varemerket i flere land. Det er også mulig å søke om et EU-varemerke. EU-varemerke gjelder for alle land som er medlem av EU. Les mer om varemerkebeskyttelse utenfor Norge på Patentstyrets nettsider.

 

Se også

Siste endring på denne siden: 01.09.2014

Del på: