Hovedinnhold

Send spørsmål

Hvis du ikke finner svar på det du selv lurer på om å starte og drive bedrift, kan du sende inn dine spørsmål til oss. Du vil få svar direkte. Dessuten vil gjentatte og like spørsmål fra brukerne danne grunnlag for ny informasjon om å starte og drive bedrift. Det blir dermed brukerne selv som bestemmer hvordan dette utvikler seg videre.

For skatte- og avgiftsspørsmål må du ta direkte kontakt med skattekontoret.  

For spørsmål som gjelder innlogging eller bruk av skjema- og tjenester i Altinn, ta kontakt med Altinn brukerservice.

Du kan sende inn spørsmål om å starte og drive bedrift her:
Emne: 
Spørsmål: 
Svar sendes til:
Navn: 
Foretak/etat/organisasjon:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:
E-post:

Kontakt og hjelp