Hovedinnhold
Skriv ut

Dagpenger under etablering av egen virksomhet

Er du arbeidsløs og ønsker å etablere egen virksomhet kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten.

Hvis søknaden godkjennes kan du få dagpenger i inntil 12 måneder, fordelt på

 • en utviklingsfase på inntil åtte måneder, og
 • en oppstartsfase på inntil fire måneder

Er du selv skyld i at du er ledig, for eksempel at du har sagt opp jobben uten rimelig grunn, er det en karantenetid på seks måneder før du kan få innvilget dagpenger under etablering. Du kan altså ikke få dagpenger under etablering i denne perioden.

Permitterte kan ikke søke om å motta dagpenger under etablering.

Når NAV vurderer søknaden legger de vekt på dette:

 • Etableringen må antas å føre til at du kan forsørge deg selv.
 • Virksomheten må være ny.
 • Loven stiller som absolutt krav at virksomheten er din «egen». Det innebærer at virksomheten:
  - enten må være et enkeltpersonforetak, eller
  - er et selskap hvor du eier flere enn halvparten av aksjene eller andelene
 • Virksomheten skal etableres og drives i Norge.
 • Virksomheten må være meldt inn i de nødvendige offentlige registrene. Dette må dokumenteres før andre fase (oppstartsfasen).
 • Du må innhente en vurdering av etableringsplanene fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.

Søknad om å få beholde dagpengene under etablering av egen virksomhet fylles ut på eget søknadsskjema. Ønsker du ytterligere informasjon, kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Siste endring på denne siden: 01.07.2016

Del på: