Hovedinnhold
Skriv ut

Det norske komponistfond

Fondet skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre. Fondets midler skal primært brukes til å støtte bestilling av nye musikkverk hos komponister som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge, og som offentlig har vist sin yrkesaktivitet som komponist.

Organisasjoner, fremføringsinstitusjoner, ensembler, enkeltmusikere og prosjektansvarlige kan søke om tilskudd til bestillingsverk og prosjektverk.

Når søker er enkeltmusiker, må vedkommende for å komme i betraktning være yrkesaktiv som konserterende utøver.

Fondet legger vekt på et forpliktende samarbeid mellom søker og komponist for å sikre realisering av de prosjekter fondet yter tilskudd til.

Komponister kan ikke søke til seg selv.

Organisasjoner og fremføringsinstitusjoner som i det vesentlige er fast finansiert over statsbudsjettet, og som må antas å ha økonomi til selv å bekoste bestillingsverk/prosjektverk, vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Siste endring på denne siden: 19.05.2014

Del på: