Hovedinnhold
Skriv ut

Innkjøpsordningene for litteratur

Under innkjøpsordningene for litteratur kjøper Norsk kulturråd inn nye boktitler for å sende de videre til norske folke- og skolebibliotek og til noen undervisningssteder, sjømannskirker og bibliotek i utlandet. Disse bøkene kommer i tillegg til de titlene bibliotekene selv kjøper inn over egne budsjett. Kulturrådet har i dag fem innkjøpsordninger for litteratur:

• ny norsk skjønnlitteratur for voksne (ca. 200 titler i 1 000 eksemplar)
• ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (ca. 100 titler i 1 550 eksemplar)
• ny norsk faglitteratur for barn og unge (ca. 20 titler i 1 550 eksemplar)
• oversatt skjønnlitteratur for barn, unge og voksne (ca 65 titler i 500 eksemplar)
• ny norsk sakprosa (ca 50 titler i 1000 eksemplarer)

For alle innkjøpsordningene gjelder spesielle retningslinjer. Egne vurderingsutvalg er oppnevnte for å se til at de påmeldte bøkene er gode nok til å få statsstøtte, og at de oppfyller kravene ordningene setter til sjanger.

Siste endring på denne siden: 28.01.2011

Del på: