Hovedinnhold
Skriv ut

Støtte til markedstiltak i jordbruket

Formålet med markedstiltakene er å sikre avsetning av norske jordbruksvarer. Markedstiltak omfatter markedsregulering og spesielle ordninger, bl.a. tilskuddsordninger rettet mot omsetningsleddet og annen foredlingsindustri.

Tiltakene omfatter melk, kjøtt, egg/fjørfekjøtt, frukt/grønt/poteter, korn, mv. De finansieres i hovedsak av primærprodusentene og i noen grad over statsbudsjettet.

 

 

Siste endring på denne siden: 02.07.2014

Del på: