Hovedinnhold
Skriv ut

Støtte til markedstiltak i jordbruket

Formålet med markedstiltakene er å sikre avsetning av norske jordbruksvarer. Markedstiltak omfatter markedsregulering og spesielle ordninger, bl.a. tilskuddsordninger rettet mot omsetningsleddet og annen foredlingsindustri.

Tiltakene omfatter melk, kjøtt, egg/fjørfekjøtt, frukt/grønt/poteter, korn, mv. De finansieres enten av foredlingsindustrien/primærprodusentene eller over statsbudsjettet.

 

 

Siste endring på denne siden: 15.10.2012

Del på: