Hovedinnhold
Skriv ut

Tilskudd til innovativ bruk av tre

Tømmer, furuskog, stabel med furutrærArbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Innovasjon Norge finansierer ulike prosjekter.

Innovasjon Norge søker bedrifter som arbeider med innovative og miljøriktige løsninger. Innovasjon Norge ønsker prosjekter som øker trebruken. Alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til dette er i målgruppen.
Trebasert Innovasjonsprogram fremmer nyskapning innen bruk av tre, både alene og i kombinasjon med andre materialer.

Innovasjon Norge søker:

  • Utviklingsprosjekter som finner nye anvendelsesområder for bruk av tre.
  • Stimulere til leverandør- og produktutvikling med sikte på bedriftsrettet innovasjon og miljøriktige løsninger.
  • Kompetanseutvikling som fremmer bruken av tre. Herunder innhenting av kunnskap, løsninger og ideer internasjonalt.

Søknader behandles fortløpende, og det er derfor ingen søknadsfrist.
Det er ønskelig med økt kvinnemedvirkning i prosjektene.

Siste endring på denne siden: 25.05.11

Del på: