Hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Se også nyhetsseksjonen under Starte og drive bedrift, med nyheter som blant annet handler om regelverksendringer, støtteordninger og annen viktig informasjon

Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver for 2016

19.05.2017
Fra og med 2017 finner du informasjon om refusjon av feriepenger på rapport K27, Utbetaling av refusjoner til arbeidsgiver. Rapport K37, Feriepenger til arbeidsgivere, utgår. 
Foto: Landbruksdirektoratet

Søk om produksjonstilskot innan 15. mai

02.05.2017
Du kan no søkje om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mai. Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mai. Om du berre har bikubar, eller berre driv med planteproduksjon, skal du ikkje søkje før i oktober.

Buypass ID i mobil er tilgjengelig

31.03.2017
Buypass ID i mobil gir brukerne et nytt alternativ for å logge inn til offentlige tjenester på nett med høyeste sikkerhetsnivå.

Sykmeldinger og sykepengesøknader må hentes i Altinn

21.08.2017
Alle arbeidsgivere i hele landet må nå gjøre seg klare for å motta digitale sykmeldinger og søknader om sykepenger.

Hva er nytt i ny versjon av Altinn?

01.02.2017
I uke 7 kom Altinn i ny versjon. Som vanlig for februar-versjoner, inneholdt den nye versjonen av Altinn endringer for skattemeldingen (tidligere kjent som selvangivelsen). I tillegg er det en rekke endringer på andre områder.

Tilskuddsbrevene for jordbruket kommer 1. februar

01.02.2017
Onsdag 1. februar, blir tilskuddsbrevene med vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket tilgjengelig for 40 000 jordbruksforetak.

Digitalisering av sykepenger: søk om å bli pilot

17.01.2017
NAV er i gang med å utvikle en digital løsning for å søke om sykepenger. Hittil har det bare vært mulig for den ansatte å levere selve sykmeldingen (del C) digitalt, mens søknaden om sykepenger (del D) fortsatt må leveres på papir.
Foto: Bo Mathisen

NAV endrer rapportering av refusjon

23.09.2016
Endring knyttet til rapportering av refusjon av sykepenger, foreldrepenger og pleie-, omsorgs- og opplæringspenger til arbeidsgivere: Fra 26. november 2016 blir det endringer i den månedlige oppgjørslisten/oppgjørsrapporten (K27) som sendes til arbeidsgiverne via Altinn, og for oppgjørslisten (K37) som benyttes etter hovedberegningen av refusjon av feriepenger i mai. I tillegg blir det endringe...
Foto: iStock

Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes av mva-melding fra 2017

09.09.2016
Fra 1. januar 2017 må mva-registrerte ha oppdatert versjon av regnskapssystemet. Mva på innførsel av varer (importmoms) skal innberettes i mva-meldingen. Kjøper du varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må du selv beregne og bokføre moms for importen. Du får ikke lenger faktura på momsen fra speditøren eller tolletaten. 

Patentstyret tilbyr nå elektronisk betaling ved søknadsinnlevering i Altinn

07.09.2016
Patentstyret har tatt i bruk betalingsløsningen i Altinn. Det vil si at våre kunder nå kan betale alle søknader ved innlevering i Altinn. 

Tilskuddsbrevene er sendt til Altinn

02.06.2016
Tilskuddsbrevene med vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, ble i løpet av onsdag 1. juni sendt til foretakenes meldingsboks i Altinn.

Skatteetaten tilbyr e-faktura ved innbetaling av skatt

27.05.2016
Alle skattytere, både privatpersoner og bedrifter, kan nå inngå avtale om e-faktura i forbindelse med innbetaling av skatt.

2,9 millioner innlogginger

31.03.2016
Første døgn etter at selvangivelsen ble gjort tilgjenglig var det over 2,9 millioner innlogginger i Altinn-løsningen.

Selvangivelsen kommer i morgen

30.03.2016
Fra i morgen blir selvangivelsen tilgjengelig for 4,7 millioner lønnstakere, pensjonister og næringsdrivende.

Nytt i år: Næringsrapport skatt - For bedrifter med enkle skattemessige forhold

23.02.2016
Næringsrapport skatt er en forenklet leveringsform for bedrifter som velger å rapportere til Skatteetaten selv. Skatteetaten arrangerer gratis kurs for småbedrifter Næringsrapport skatt i seks norske byer våren 2016.

Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

12.02.2016
Opplysningene som tidligere ble innrapportert i LTO-kode 401 er blitt skilt ut som en egen ordning/oppgavetype. Frist for rapportering er 15. februar 2016.

Ny versjon av Altinn - hva er nytt?

05.02.2016
I uke 7 kom Altinn i ny versjon. Denne versjonen inneholder flere store endringer, blant annet nytt design for roller og rettigheter, innføring av samtykkebasert datadeling og betalingsløsning.

Logg inn med BankID på mobil

18.11.2015
ID-porten ble oppgradert 17. november. Det innebærer at du nå kan logge inn i Altinn med BankID på mobil.

Nye roller for regnskapsførere og revisorer

11.12.2015
Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann

Ny Altinn-strategi på høring

15.12.2015
Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): En ny langsiktig strategi for Altinn er nå sendt ut på høring. Dette er en mer offensiv strategi som satser på flere digitale tjenester for flere mennesker.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > »

Abonner på nyheter via RSS Feed