Hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Se også nyhetsseksjonen under Starte og drive bedrift, med nyheter som blant annet handler om regelverksendringer, støtteordninger og annen viktig informasjon

Ny versjon av Altinn - hva kommer?

05.02.2016
I uke 7 kommer Altinn i ny versjon. Denne versjonen inneholder flere store endringer, blant annet nytt design for roller og rettigheter, innføring av samtykkebasert datadeling og betalingsløsning.

Logg inn med BankID på mobil

18.11.2015
ID-porten ble oppgradert 17. november. Det innebærer at du nå kan logge inn i Altinn med BankID på mobil.

Nye roller for regnskapsførere og revisorer

11.12.2015
Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann

Ny Altinn-strategi på høring

15.12.2015
Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): En ny langsiktig strategi for Altinn er nå sendt ut på høring. Dette er en mer offensiv strategi som satser på flere digitale tjenester for flere mennesker.

Aksjeselskap rett på nett

30.10.2015
Pressemelding: – Dette er en forenkling for næringslivet vi har sett frem til. Det blir enklere, raskere og rimeligere for alle som er involvert i å stifte et aksjeselskap, sier næringsminister Monica Mæland. 
Foto: Bo Mathisen

Ny innsynstjeneste

21.10.2015
Nå kan alle arbeidstakere, pensjonister og andre som mottar lønn logge seg på Altinn og se innsendte opplysninger om seg selv.

Kun elektronisk skatteoppgjør for etterskuddspliktige

05.10.2015
Alle etterskuddspliktige (selskaper) mottar sitt skatteoppgjør for inntektsåret 2014 kun elektronisk. Varsel sendes på epost til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn.
Foto: Bo Mathisen

Registrering i Føretaksregisteret innan årsskiftet

28.08.2015
Enklare, raskare og billigare. Det meste kan sendast inn elektronisk via Altinn. Nytt høvet!
Husk fristen for årsregnskap.

Frist for innsending av årsregnskapet for regnskapsåret 2014

28.08.2015
Regnskapspliktige som ikke har fått godkjent årsregnskapet for 2014, må sende det inn senest 31. august for å unngå gebyr.
Ny versjon av Altinn

Hva er nytt i ny versjon av Altinn?

08.06.2015
I uke 24 kom Altinn i ny versjon. Det ble gjort  omfattende endringer i Min profil . I tillegg kom også flere andre forbedringer.

Min profil blir ny

08.06.2015
Da Altinn kom i ny versjon i uke 24, ble det gjort omfattende endringer på menyvalget «Min profil».
Foto: Pixabay

Tilskuddsbrevene er sendt til Altinn

03.06.2015
Tilskuddsbrevene fra Landbruksdirektoratet med vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen med frist 20. januar 2015, blir i løpet av onsdag 3. juni sendt til foretakenes meldingsboks i Altinn. 
Foto: Pixabay

Enklere å melde fra om kosmetikkbivirkninger

28.05.2015
En av ti får bivirkninger fra kosmetikk eller kroppspleieprodukter, men få melder fra om skadene. Nå lanserer Folkehelseinstituttet og Mattilsynet et nytt meldesystem i Altinn som skal gjøre det lettere for forbrukerne å gi beskjed.
Miljødirektoratet får årlig inn rundt 200 000 deklarasjonsskjemaer for farlig avfall og ca. 15 000 for kjemikalier. Det blir det slutt på med de nye løsningene.

To nye elektroniske løsninger fra Miljødirektoratet

13.05.2015
Miljødirektoratet gjør det enklere for næringslivet og innfører elektronisk deklarering av farlig avfall og farlige kjemikalier.

Norge trenger flere gode gründere

12.05.2015
-Altfor få prøver seg som gründere, og enda færre lykkes. Det gjør meg bekymret for morgendagens arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

iprhjelp.no - Nyttig informasjon for norske bedrifter

11.05.2015
Patentstyret og Innovasjon Norge har lansert iprhjelp.no, et nettsted som skal gjøre det enklere for norske bedrifter å håndtere sine immaterielle verdier (IPR).

Patentstyret feiret World Intellectual Property Day 24. april

14.04.2015
Patentstyret inviterte den 24. april til gratis formiddagsseminar for deg som er opptatt av innovasjon og produktutvikling knyttet til musikk og som ønsker å vite hvordan du kan ivareta rettighetene til egne ideer. Denne dagen er en verdensomspennende feiring av det som skapes gjennom innovasjon og kreativitet.
Husk fristen for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

A-meldingen: Husk betalingsfrist for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 15. mars

09.03.2015
Hvordan betaler man arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk?

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

10.03.2015
I forbindelse med innføring av a-meldingen har tidligere LTO-kode 401 blitt skilt ut som en egen ordning/oppgavetype. Betalinger til selvstendig næringsdrivende skal innrapporteres på ny måte fra fra og med inntektsåret 2015, med første innrapportering i januar 2016.

Søknadsskjema for tilskudd til sommerleir for barn er nå tilgjengelig i Altinn

20.02.2015
Søknadsfrist for tilskuddsåret 2015 er 13. mars. Alle søknader skal sendes inn via Altinn.

Abonner på nyheter via RSS Feed