Hovedinnhold
Skriv ut

Endret arbeidsgiver­skjema for Felles­ordningen for AFP

Foto: Bill Davenport
Foto: Bill Davenport

Arbeidsgiverskjemaet til bruk ved utfylling av opplysninger om arbeidstakere som søker AFP er nå endret. Endringene skal gjøre det enklere å fylle ut skjemaet riktig, og arbeidsgivere gis nå også mulighet til å sende med vedlegg elektronisk.

Brukerroller vil være som før. Det vil derfor ikke være nødvendig å få tildelt rollen ”lønns- og personalmedarbeider” på nytt.

Sendes arbeidsgiverskjema inn elektronisk via Altinn vil saksbehandlingen gå raskere. Melding om vår avgjørelse vil da også sendes tilbake via Altinn. Har du oppgitt e-postadresse i utfyllingen av skjemaet, vil du få varsel om Fellesordningens avgjørelse på e-post.

Hvorfor må jeg fylle ut arbeidsgiverskjema?

For at Fellesordningen for AFP skal kunne behandle mottatte AFP–søknader fra ansatte i tilsluttede bedrifter trenger vi opplysninger fra arbeidsgiver om arbeidstakerens arbeidsforhold. Når en ansatt hos en tilsluttet bedrift søker om ny AFP, vil arbeidsgiver få tilsendt et elektronisk skjema i bedriftens Altinnpostkasse. Skjemaet må fylles ut av arbeidsgiver og returneres til Fellesordningen for AFP for at AFP–søknadene skal kunne saksbehandles.

Del på:

Publisert 18.11.2011