Hovedinnhold
Skriv ut

Enklere syke­fraværs­rappor­tering

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpnet ny tjeneste for sykefraværsrapportering til NAV. Nortura (bildet) er en av arbeidsgiverne som nå kan rapportere sykefravær direkte fra sitt lønns- og personalsystem. (Foto: Arbeidsdepartementet)
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm åpnet ny tjeneste for sykefraværsrapportering til NAV. Nortura (bildet) er en av arbeidsgiverne som nå kan rapportere sykefravær direkte fra sitt lønns- og personalsystem. (Foto: Arbeidsdepartementet)

NAV lanserer ny tjeneste for sykefraværsrapportering med bruk av virksomhetens eget lønns- og personalsystem

Det er nå mulig å sende inn 9-ukersrapport og oppfølgingsplan direkte via virksomhetens lønns- og personalsystem til NAV. Den nye tjenesten supplerer dagens løsning på nav.no. Det vil ikke lenger være nødvendig å delegere roller for pålogging i Altinn til alle personalledere. Påloggingen i eget lønns- og personalsystem styrer tilgangen, og virksomhetssertifikat gir sikker kobling mot Altinn og videre til NAV. Spesielt for store virksomheter blir dette en forenkling.

Som del av tjenesten er det utviklet funksjonalitet for å sende oppfølgingsplan på tilsvarende måte til fastlege. Denne funksjonaliteten kan «skrues på» når fastlegene på sikt har fått installert elektronisk mottak av oppfølgingsplaner i sine journal systemer.

Hvordan ta i bruk den nye tjenesten?

  • Arbeidsgiverne må ta kontakt med leverandør av lønns- og personalsystem  
  • Systemleverandørene får nødvendig informasjon fra NAV for å installere tjenesten og tilby denne til arbeidsgiver 
  • Arbeidsgiver må anskaffe et virksomhetssertifikat i samråd med sin systemleverandør