Hovedinnhold
Skriv ut

Nå kommer sykmeldinger i Altinn

NAV er i ferd med å digitalisere sykmeldingen. Tjenesten utvikles stegvis. 

Illustrasjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Slik er tjenesten nå:

  1. Den sykmeldte logger inn på nav.no, finner sykmeldingen sin og sender den til arbeidsgiveren. Gjelder foreløpig del C av sykmeldingen
  2. Du henter sykmeldingen i Altinn og melder samtidig tilbake til NAV hvem som har ansvar for å følge opp den sykmeldte, det vil si nærmeste leder med personalansvar.
  3. Nærmeste leder kan deretter finne sykmeldingene for denne medarbeideren på www.nav.no/minesykmeldte.

 

Sørg for at du får varsler fra Altinn

Ønsker du varsler om nye sykmeldinger, veiledning finnes her: kontakt og hjelp i Altinn.

 

Hvem har tilgang til å se sykmeldingene?

Tjenesten krever at du har en eller flere av disse rollene i Enhetsregisteret:

daglig leder / administrerende direktør

styrets leder

innehaver

komplementar

deltaker med delt ansvar

deltaker med fullt ansvar

bestyrende reder

norsk representant for utenlandsk enhet

bostyrer

Alle disse kan tildele tilganger til andre personer i virksomheten. Har dere et personalkontor eller en HR-funksjon, er det hensiktsmessig å tildele rettigheter til et utvalg HR-medarbeidere.

 

Hvilke tjenester er det snakk om?

Det må gis tilgang til to enkelttjenester:

Sykmelding

Sykmelding - Oppgi nærmeste leder med personalansvar

Det er mulig allerede nå å gi tilgang til enkelttjenesten «Søknad om sykepenger». Søknad om sykepenger vil erstatte del D av sykmeldingen og vil være tilgjengelig for hele landet i løpet av 2017.

Vi anbefaler foreløpig ikke å opprette en egendefinert rolle for tjenestene. Funksjonalitet for dette vil komme senere. Rettighet delegert på organisasjonsnummeret gir samme rettighet automatisk på alle tilhørende bedriftsnummer.

 

Store bedrifter kan bruke løsningen

Vi har tidligere sagt at den digitale sykmeldingen foreløpig passer best for små og mellomstore bedrifter. Nå erfarer også store bedrifter at de kan ha god nytte av den.

Alle ledere trenger ikke å ha tilgang i Altinn, det holder med noen utvalgte personer.

 

Noe viktig som gjenstår

Selve kravet om sykepenger, det vil si del D av sykmeldingen, kan foreløpig ikke sendes elektronisk. Vi arbeider med å digitalisere hele sykmeldingen, men enn så lenge må del D fylles ut på vanlig måte og leveres enten til arbeidsgiveren eller NAV, avhengig av hvem som betaler ut sykepengene.

 

Vil gjelde stadig flere

Ikke alle sykmeldte kan ta i bruk tjenesten foreløpig, det avhenger av hvilket datasystem legekontorene bruker. Etter hvert som systemene oppgraderes vil stadig flere finne sykmeldingen sin på nav.no og kan sende den til arbeidsgiveren.

 

Det lønner seg å ligge i forkant

Du får ekstra stor nytte av løsningen hvis du allerede nå går inn i Altinn og tildeler tilganger, slik at de rette personene i virksomheten kan få varsler og finne sykmeldingene.  Da er dere også godt forberedt når den digitaliserte søknaden om sykepenger snart  erstatter del D av sykmeldingen (dagens krav om sykepenger).

 

Har du spørsmål?

Altinn brukerservice veileder deg i bruken av Altinn og det tekniske i tjenesten:

Telefon 75 00 60 00

Du kan også henvende deg ved hjelp av kontaktskjema.

 

NAVs telefon for arbeidsgivere svarer på faglige spørsmål om sykmelding og sykefraværsoppfølging:

Telefon 55 55 33 36 (tast 1)

Les mer på nav.no/digitalsykmelding.

Del på:

Publisert 23.09.2016