Hovedinnhold
Skriv ut

Ny Altinn-plattform leverer resultater

Altinn kan vise til gode resultater til tross for et utfordrende første år på ny plattform.

Altinn håndterer stor trafikk. Så langt i år har over ni millioner skjemaer (inkludert underskjemaer) blitt sendt inn via Altinn-løsningen. Dette inkluderer blant annet mer enn 300 000 selvangivelser for næringsdrivende med over 950 000 vedleggsskjemaer. NAV har sendt ut over 350 000 oppgjørsrapporter gjennom Altinn til nå i år. Elektroniske skjemaer og meldinger bidrar til forenkling og effektivitet både for næringsliv og offentlig sektor, og fører til økonomisk gevinst for samfunnet.

Nye og bedre tjenester
Den nye Altinn-plattformen har gitt de 36 offentlige virksomhetene i Altinn-samarbeidet muligheter de ikke hadde før.  For eksempel kan Brønnøysundregistrene gi næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer med roller for en enhet mulighet til å hente ut registrerte data enklere og raskere enn tidligere. Gjennom Altinn-tjenesten Produkter og tjenester har de tilgang til blant annet årsregnskap og firmaattest helt gratis. Siden produktene leveres som lenker til dokumenter hos Brønnøysundregistrene, kan de også videreformidles.

Den nye plattformen har også åpnet for innlogging uten bruk av fødselsnummer eller d-nummer. Denne muligheten har Økokrim tatt i bruk for sitt skjema Melding om mistenkelig transaksjon. Innlogging uten bruk av fødselsnummer åpner også for tjenester for personer uten fødselsnummer.

En vår med utfordrende perioder
Den nye Altinn-plattformen ble lansert dels i juni, dels i november 2010. Dette er en ny løsning som har vist seg å ha noen barnesykdommer. Problemene har systematisk blitt analysert og tiltak igangsatt. Altinn-løsningen fungerer nå stabilt.

Den største utfordringen var 22. mars da selvangivelsen ble gjort tilgjengelig i Altinn. Kun få minutter senere var Altinn utilgjengelig. I to dager var det begrenset tilgang til Altinn. Til tross for nedetiden var det flere som leste selvangivelsen sin i løpet av de første tre dagene enn etter tilgjengeliggjøring i 2010.

– Det er ingen tvil om at løsningen burde ha tålt situasjonen bedre, sa direktør Erik Fossum i forbindelse med problemene. Tiltakene som ble gjort har sørget for at tilsvarende problemer ikke har oppstått siden.

Det var enkelte problemer ved tilgjengeliggjøring av skatteoppgjør i starten av uke 25. En feil i Altinn hindret enkelte å logge seg inn via ID-porten. Etter at dette ble rettet har Altinn fungert stabilt.

Store muligheter for forenkling og gevinst
Når flere tjenester blir tilgjengelige elektronisk via Altinn blir mulighetene for gevinster større. Det er snakk om flere milliarder kroner i løpet av Altinn II-plattformens levetid. Flere nye og nyttige tjenester er underveis.

– Samtidig vil  stabilitet i løsningen ha høyeste prioritet framover, sier avdelingsdirektør Håkon Olderbakk ved Brønnøysundregistrene. At Altinn er foreslått som nasjonal felleskomponent gjør Altinn til en drivkraft i fornyingen av offentlig sektor, og er et svært viktig verktøy for å nå myndighetenes mål om digitalt førstevalg.

Del på:

Publisert 05.07.2011