Hovedinnhold
Skriv ut

Rekvirering av D-nummer ved delegering i Altinn

Foto: Marja Flick-Buijs
Foto: Marja Flick-Buijs

Brønnøysundregistrene kan nå rekvirere D-nummer til utenlandske personer som skal utføre tjenester og rapporteringsoppgaver i Altinn på vegne av en allerede registrert rolleinnehaver.

I kraft av sin rolle som forvalter av Altinn-løsningen har Brønnøysundregistrene nå også mulighet til å rekvirere D-nummer i de tilfeller hvor en rolleinnehaver i en enhet ønsker å delegere rapporteringsoppgaver i Altinn til en person som ikke allerede har fødselsnummer eller D-nummer.

Anmodning om D-nummer på dette grunnlaget sendes Brønnøysundregistrene ved Enhetsregisteret på eget skjema. Enhetsregisteret behandler anmodningen og sender eventuelt rekvisisjon av D-nummer videre til Personregisteret i Skatteetaten. På grunn av krav til kontroll av legitimasjonsdokumenter m.v. ved tildeling av D-nummer, må søknaden sendes inn på papir.

Fra før har Brønnøysundregistrene mulighet til å rekvirere D-nummer til utenlandske personer som skal ha en rolle i en juridisk enhet registrert i Enhetsregisteret og i forbindelse med tinglysing.

Her finner du informasjon om ordningen og lenke til den nye blanketten Anmodning om tildeling av D-nummer for rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver.

Del på:

Publisert 06.02.2012