Hovedinnhold
Skriv ut

Skjematjenester fra Skatteetaten i ny drakt og i nye årsversjoner

Foto: Marja Flick-Buijs
Foto: Marja Flick-Buijs

Fra 15. desember 2011 produksjonssettes flere av Skatteetatens skjematjenester i nye årsversjoner på Altinn II plattformen.

Les mer om blant annet innsending av nye oppgaver fra sluttbrukersystem.

Her finner du datoene:

Dato Skjema

15.12.11

RF-1086/RF-1086U Aksjonærregisteroppgave

19.12.11

RF-1037 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

02.01.12*)

RF-1015/RF-1015U Lønns- og trekkoppgave

02.01.12

RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp

02.01.12

RF-1140 Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp

02.01.12

RF-1183 Oppgave over innskudd, utlån og renter mv

02.01.12

RF-1241 Oppgave over betaling for pass og stell av barn

02.01.12

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner/vitenskapelig forskning

*) Kan sendes inn fra sluttbrukersystem fra 19.12.11.

Har du problemer med innsending fra sluttbrukersystem for terminoppgave, lønns- og trekkoppgave eller Ar-oppgave?

Dersom du tidligere har fått delegert rollen Systeminnsending for å sende inn disse skjemaene for andre gjennom ditt sluttbrukersystem, gjør vi nå oppmerksom på dette ikke lenger er riktig rettighet for denne typen innsending. Les mer om dette her

Annen viktig informasjon knyttet til omleggingen. 

  • Tidligere versjoner (Altinn I versjoner) kan ikke lenger benyttes fra de angitte tidspunktene for produksjonssetting av nye versjoner. Unntak: RF-1086 for tidligere år enn 2011, skal sendes inn på gamle årsversjoner. Disse finner her
  • Skjemasettbegrensing for RF-1015 opprettholdes med inntil 1000 vedleggsskjema. Oppgavegivere med behov for å sende inn større skjemasett kan splitte innsending som tidligere
  • Bruker du Internet Explorer 6.0/7.0 anbefaler vi oppgradering av din nettleser til IE 8.0 eller nyere
  • Sender du skjema fra sluttbrukersystem (årsoppgjørsprogram, lønnsprogram etc) må programmet være oppdatert i forhold til de nye skjemaversjonene. Ta kontakt med din leverandør dersom du er usikker på om programmet er oppdatert

Del på:

Publisert 13.12.2011