Hovedinnhold
Skriv ut

Statens legemiddelverk lanserer tjenester i Altinn

7. mai ble Legemiddelverkets elektroniske tjenester lansert i Altinn. Først ut var funksjonaliteten for å støtte hovedprosessen "Vurdere og godkjenne legemidler”. Et prosjekt i regi av Statens legemiddelverk skal innen 2014 sørge for effektiv elektronisk dialog internt og med legemiddelverkets kunder via Altinn.

De nye tjenestene vil tilby en mer effektiv håndtering av søknader om markedsføringstillatelser der dialog og søknadsprosess foregår via Altinn.

Foreløpig er det kun firmaer i Norge som kan bruke tjenestene i Altinn. Altinn jobber med å lage en løsning der utenlandske brukere også skal kunne benytte Altinn, men den lanseres ikke i løpet av 2012.

Legemiddelverkets tjenester blir bedret ved elektronisk samhandling blant annet ved å redusere ressursbehovet knyttet til administrative oppgaver, både for Legemiddelverket og eksterne aktører. Det vil også bidra til at den forskriftsfestede saksbehandlingsfristen blir overholdt, bidra til bedre forutsigbarhet, tilgjengelighet og enklere saksbehandlingsdialog med eksterne aktører, og å bedre datakvaliteten i Legemiddelverkets registre og databaser.

Tjenestene som kan tas i bruk via Altinn i er:

  • registrere firma for å kunne samhandle med Legemiddelverket elektronisk via Altinn
  • knytte brukere til firma og endre opplysninger om disse
  • se firmaets godkjente markedsføringstillatelser
  • sende inn enkle endringssøknader som ikke medfører endring i produktinformasjon
  • få oversikt over innsendte søknader og kvitteringer i firmaets meldingsboks i Altinn

Del på:

Publisert 09.05.2012