Hovedinnhold
Skriv ut

Om Altinn

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.

Altinn videreutvikles, driftes og forvaltes av Altinn-samarbeidet, som består av en rekke offentlige etater. Brønnøysundregistrene forvalter den tekniske løsningen på vegne av dette samarbeidet, og avgjør hvordan den tekniske løsningen skal videreutvikles.

I dag er Altinn en veletablert og omfattende plattform, og er i sterk vekst når det gjelder datavolumer, tilknyttede offentlige virksomheter og antallet elektroniske sluttbrukertjenester. Altinn-løsningen blir også stadig videreutviklet med forbedringer av eksisterende funksjonalitet og ny funksjonalitet. Du kan lese mer om funksjonalitet på nettstedet Altinnett.

Altinn inneholder også svært mye nyttig informasjon for gründere og små/mellomstore bedrifter under Starte og drive bedrift på Altinn.no. Her finnes også oversikt over alle statlige støtteordninger til næringslivet.

Per 25. januar 2016 har Altinn 536 digitale skjemaer og tjenester.

Bruken av Altinn

Over 4 millioner privatpersoner har en meldingsboks og «arkiv» i Altinn gjennom fødselsnummeret sitt. Og over 1 million virksomheter er registrert som brukere gjennom et organisasjonsnummer. Fra oppstarten i 2003 og fram til august 2015 er det sendt inn ca. 112 millioner skjemasett gjennom Altinn og det er sendt ut ca. 83 millioner dokumenter og vedtak fra forvaltningen til brukerne. Dette har ført til innsparinger i milliardklassen for både det offentlige og næringslivet.

Bruken av tjenestene i Altinn øker stadig. Bare i 2014 var det en økning på 23 prosent, og med innføringen av A-ordningen ventes en enda større vekst. Antall meldinger sendt fra etater og kommuner til brukernes meldingsboks i Altinn økte med 30 prosent i 2014 mens tallet på meldinger fra kommunene økte med 146 prosent.

Del på:

Publisert 19.02.2016