Hovedinnhold

Årsmeldinger og brukerundersøkelser

På listen under finner du brosjyrer om Altinn, brukerundersøkelser om Altinn og statistikk og artikler om Altinn i årsmeldinger fra Brønnøysundregistrene.

Brukerundersøkelser om Altinn

Hvert år siden 2004 har Altinn gjennomført spørreundersøkelser blant 2 000 næringslivsledere, med spørsmål om kjennskap, bruk og holdninger til altinn.

Årsmeldinger for Brønnøysundregistrene - inkludert Altinn

Brønnøysundregistrene har siden mai 2004 hatt forvaltningsansvaret for Altinn-løsningen. Årsmelding for Altinn har derfor vært en del av Brønnøysundregistrenes årsmelding f.o.m. 2004-årsmeldingen.