Hovedinnhold

Brukerundersøkelser og årsmeldinger

På listen under finner du brukerundersøkelser om Altinn, statistikk og lenke til årsmeldinger fra Brønnøysundregistrene, med artikler om Altinn.

Brukerundersøkelser om Altinn

Hvert år siden 2004 har Altinn gjennomført spørreundersøkelser blant 2 000 næringslivsledere, med spørsmål om kjennskap, bruk og holdninger til altinn.

Årsmeldinger for Brønnøysundregistrene - inkludert Altinn

Brønnøysundregistrene har siden mai 2004 hatt forvaltningsansvaret for Altinn-løsningen. Årsmelding for Altinn har derfor vært en del av Brønnøysundregistrenes årsmelding f.o.m. 2004-årsmeldingen.