Hovedinnhold

Altinn for offentlig sektor og leverandører av datasystem

Altinn tilbyr en komplett infrastruktur for utvikling, forvaltning og drift av skjemaer og tjenester fra det offentlige - overfor næringslivet og borgerne.

Avdeling for Altinn og Seres har opprettet Altinnett, et nettsted for tjenesteeiere og leverandører i Altinn. Her finner du informasjon om planlegging, utvikling og forvaltning av tjenester i Altinn, og annen nødvendig informasjon for et slikt samarbeid.

Gå til Altinnett for å lese mer om hvordan din etat kan komme i gang med tjenesteutvikling på Altinn-plattformen.

Altinn for leverandører av datasystem

Altinn støtter åpne grensesnitt, og ønsker å komme i kontakt med flest mulig leverandører av regnskaps, lønns og personalsystem, og også program for årsoppgjør. Altinn bruker betegnelsene datasystem og sluttbrukersystem for alle slike systemer. Mange skjema som blir innført i løsningen, har datainnsamling fra denne typen system.

På Altinnett kan du som sluttbrukersystemleverandør, finne beskrivelser av hvordan du kan implementere integrasjon mot Altinn.

Altinnett

Bilde: Altinnett er et nettsted for tjenesteeiere og de som ønsker å utvikle tjenester i Altinn

Altinnett er et nettsted beregnet på

 

  • de som allerede er tjenesteeiere i Altinn
  • de som ønsker å bli tjenesteeiere
  • konsulentmiljøer som bistår med tjenesteutvikling i Altinn
  • leverandører av sluttbrukersystemer med integrasjon mot Altinn
  • konsulentmiljøer og andre som ønsker å benytte Altinns REST-API (grensesnitt)

 

Les mer på Altinnett