Hovedinnhold

Altinn for offentlig sektor

Altinn tilbyr en komplett infrastruktur for utvikling, forvaltning og drift av skjemaer og tjenester fra det offentlige - overfor næringslivet og borgerne.

Les mer om hvordan din etat kan komme i gang med tjenesteutvikling på Altinn-plattformen

På sidene under kan du lese mer om hva Altinn kan tilby din offentlige virksomhet:

Fra skjemasamarbeid til e-forvaltning i verdensklasse

Altinn startet i 2003 som et samarbeid om innrapportering mellom tre skjematunge statsetater. Åtte år senere er om lag 40 etater med i Altinn-samarbeidet, inkludert kommunene gjennom KS.

Ett kontaktpunkt for næringslivet

Altinn skal ikke bare være bedrifters og organisasjoners skjemasentral, men den naturlige møteplassen for all deres kontakt med forvaltningen. Helt i tråd med Regjeringens handlingsplaner og EUs forventning om ett felles kontaktpunkt for næringslivet i det offentlige.

Kom i gang med Altinn

Et samarbeid med Altinn begynner med et informasjonsmøte. Der gjennomgås strategiske og praktiske konsekvenser, arbeidsdeling, ressursbehov og alt dere ellers måtte lure på. I neste trinn arrangerer Altinn en workshop med relevante medarbeidere, hvor vi sammen gjennomgår arbeidsprosessen for ett utvalgt skjema.

Døgnåpent, sikkert og økonomisk

Altinn har oppetidskrav på linje med de mest kritiske IT-systemene som finnes i det offentlige. Et solid driftsmiljø sikrer stabilitet og god ytelse for brukerne, selv ved svært store innleveringsvolumer. Løsningen har en garantert oppetid for brukerne på 99,8 %, 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Profesjonell svartjeneste på vegne av alle Altinn-etater

Som førstelinje for Altinn, svarer Altinn brukerservice på alle spørsmål som gjelder innlogging, hvordan finne fram til riktig tjeneste, forståelse av felles funksjonalitet og teknisk veiledning til skjemautfylling, innsending, signering og mye mer.

Altinn kan gi store gevinster

Ny rapport viser at offentlige investeringer i elektroniske tjenester kan gi betydelig avkastning både i offentlig og privat sektor.

System- og brukerdokumentasjon Altinn

Dokumentasjon av løsningen er tilgjengelig via Altinnett .

Altinnett

Bilde: Altinnett er et nettsted for tjenesteeiere og de som ønsker å utvikle tjenester i Altinn

Altinnett er et nettsted beregnet på

 

  • de som allerede er tjenesteeiere i Altinn
  • de som ønsker å bli tjenesteeiere
  • konsulentmiljøer som bistår med tjenesteutvikling i Altinn
  • leverandører av sluttbrukersystemer med integrasjon mot Altinn
  • konsulentmiljøer og andre som ønsker å benytte Altinns REST-API (grensesnitt)

 

Les mer på Altinnett