Hovedinnhold
Skriv ut

Altinn-samarbeidet

Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn ble offisielt åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Siden portalen www.altinn.no ble lansert har den vært i stadig vekst. Samarbeidet har blitt utvidet betydelig og består per februar 2016 av 43 ulike tjenesteeiere, med Skatteetaten som den desidert største.

Oversikt over etatene og kommunene i Altinn-samarbeidet.

Altinn forvaltes av Brønnøysundregistrene, og ivaretas i dag av Avdeling for Altinn og Seres (AAS). Avdelingen avgjør hvordan den tekniske løsningen skal videreutvikles, og jobber målrettet for å få et enkelt, digitalisert og effektivt Norge i samarbeid med tjenesteeierne og flere leverandører. Fra januar 2005 ble Altinn brukerservice opprettet som førstelinje telefontjeneste mot brukerne, og er senere utvidet til også å håndtere e-posthenvendelser og henvendelser via sosiale media. 

Del på:

Publisert 19.02.2016