Hovedinnhold
Skriv ut

Fremdrift

Altinn II-prosjektet ble besluttet startet i 2005, og vil pågå til slutten av 2010. Kontrakter for drift, applikasjonsforvaltning og videreutvikling av den nye Altinn-løsningen vil etableres i løpet av juni 2008. 

Kvalitetssikring og forankring

Høsten 2007 ble det gjennomført et omfattende kvalitetssikrings- og forankringsarbeid for å avklare rammene for den langsiktige satsningen på Altinn. Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet, sammen med sentrale deltageretater i Altinn-samarbeidet og andre departementer, deltok i kvalitetssikringsprosessen.

- Dette er en viktig fellessatsing for elektronisk forvaltning i Norge. Satsningen på Altinn er kommet styrket ut av prosessen gjennom forankring både hos offentlige virksomheter og på departementsnivå, sier leder av styringsgruppen for Altinn II og direktør ved Brønnøysundregistrene, Erik Fossum.

Endelige tilbud mottatt

Tirsdag 1. april 2008 ble de endelige tilbudene til ny Altinn-løsning presentert for evalueringsgruppen i Altinn II-prosjektet. Den omfattende evalueringsjobben vil pågå i april og mai.

- Evalueringen vil bli krevende, med omfattende krav og omfattende besvarelser fra tilbyderne. Nettopp derfor vil vel 60 personer fra Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, NAV og Altinn II-prosjektet delta i evalueringen på forskjellig nivå, sier prosjektleder Edvard Pedersen.

Kontraktstildeling

Kontrakter for drift, applikasjonsforvaltning og videreutvikling av Altinn vil tildeles i slutten av mai. Tilbyderne har da to ukers klagefrist, og endelig kontraktsetablering skjer i løpet av juni. Før den tid skal det også besluttes hva innholdet i første versjon av neste generasjons Altinn skal være.  Avtalene som inngås vil ha en varighet på tre til seks år. Første versjon av den nye Altinn-løsningen forventes å være klar i løpet av høsten 2009.

Viktige milepæler i det videre arbeidet

• Valg av leverandør(er) foretas i juni 2008
• Driftssetting av første versjon av ny Altinn-løsning skjer i løpet av høsten 2009
• Driftssetting av andre versjon av ny Altinn-løsning skjer på høsten 2010
• Prosjektet Altinn II avsluttes mot slutten av 2010

Del på:

Publisert 07.05.2008

Mer informasjon

Kontakt:

 

Randi Folke-Olsen

kommunikasjonskonsulent

Send e-post
75 00 78 03

 

Edvard Pedersen, leder for Altinn gevinstrealisering

Send e-post
412 77 141

 

Politiske føringer:

- Tid til nyskaping og produksjon (PDF, 2.3 MB )

 

- Brev fra NHD til øvrige departementer om krav til begrunnelse ved anskaffelse av elektroniske løsninger (PDF)

 

- Elektroniske tjenester for næringslivet (PDF)

 

- Eit informasjonssamfunn for alle (PDF, 3MB)

 

Mer informasjon om:

- Altinn

- Brønnøysundregistrene