Hovedinnhold
Skriv ut

Konkurransepreget dialog

I anskaffelsesprosessen benytter prosjektet, som et av de første her i landet, en ny konkurranseform – konkurransepreget dialog. Dette åpner for et samarbeid mellom kunden og tilbyderne om å spesifisere kravene til den nye løsningen.

– Gjennom å benytte kompetanse fra begge parter, får man en unik mulighet til å legge til rette for en best mulig løsning, og ikke minst får tilbyderne reell innsikt i hva som forventes av dem. Dette gir også nye leverandører en helt annen mulighet til å opparbeide seg den nødvendige kompetansen for å kunne tilby gode løsninger i tråd med kundens behov, sier prosjektleder for Altinn II, Edvard Pedersen.

Dialogfasen ble gjennomført og avsluttet i løpet av høsten 2007. Dette arbeidet dannet grunnlaget for den endelige tilbudsinnbydelsen som ble sendt ut til de prekvalifiserte tilbyderne i februar.

Del på:

Publisert 07.05.2008

Mer informasjon

Kontakt: 

 

Randi Folke-Olsen, kommunikasjonskonsulent

Send e-post
75 00 78 03

 

Edvard Pedersen, leder for Altinn gevinstrealisering

Send e-post
412 77 141

 

Politiske føringer:

- Tid til nyskaping og produksjon (PDF, 2.3 MB )

 

- Brev fra NHD til øvrige departementer om krav til begrunnelse ved anskaffelse av elektroniske løsninger (PDF)

 

- Elektroniske tjenester for næringslivet (PDF)

 

- Eit informasjonssamfunn for alle (PDF, 3MB)

 

Mer informasjon om:

- Altinn

- Brønnøysundregistrene