Hovedinnhold
Skriv ut

Altinn meldingsboks

Artikkelen bygger på utdrag fra en kronikk Altinn-direktør Kjersti Lauritzen hadde i Computerworld 16. mars 2012.

Altinn meldingsboks har funksjonalitet som alternativene mangler, skriver Altinn-direktør Kjersti Lauritzen ved Brønnøysundregistrene.

I debatten om det offentlige bør satse på Altinn sin meldingsboks eller kommersielle alternativer, er det behov for å bringe noen fakta inn i diskusjonen. Altinn sin meldingsboks ble etablert 6-7 år før de kommersielle alternativene kom på banen. Siden Altinn ble etablert, er over 90 millioner skjemaer blitt levert via Altinn sin meldingsboks av om lag 2,5 millioner innbyggere og 455 000 bedrifter. Mer enn 70 millioner av meldinger er sendt motsatt vei, fra offentlige etater til innbyggere og bedrifter. Disse volumene av digitale meldinger og skjema har spart næringslivet og det offentlige for milliardbeløp.

Altinn meldingsboks lar seg ikke uten videre erstatte av andre digitale meldingstjenester. Meldingsboksen er langt mer enn en enkel digital postkasse for meldinger og dokumenter. I Altinn mottar du også delvis utfylte skjemaer du skal fullføre utfyllingen av, signere og sende inn til offentlige etater. Disse skjemaene er avanserte data-applikasjoner som ikke uten videre kan formidles via andre digitale postbokser. Brukerne har sitt eget arkiv over innsendte skjemaer, skjemaer under arbeid, meldinger og kvitteringer, og de opplever det som praktisk at all kommunikasjon med det offentlige er samlet på ett sted.

En annen viktig forskjell mellom Altinn og de andre meldingsboksene, er at Altinn gir deg automatisk tilgang til å sjekke meldingsboksen til bedrifter du har en registrert rolle i. Du kan delegere rettigheter til andre, helt ned på meldingsnivå. For eksempel kan daglig leder i et selskap delegere rettigheter til ansatte, eller en privatperson kan gi ektefellen rettigheter til å se og fylle ut selvangivelsen. Altinn meldingsboks støtter også digital arbeidsflyt, for eksempel mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor. En daglig leder eller en regnskapsfører har full oversikt over hvor dokumenter befinner seg i arbeidsflyten til enhver tid.

En av de viktigste årsakene til Altinn sin store suksess blant næringsdrivende er at Altinn støtter åpne standarder. Det har ført til at over 70 kommersielle dataløsninger har utviklet integrasjon mot Altinn meldingsboks. Brukerne kan logge inn, fylle ut og sende inn skjemaer direkte fra egne datasystemer og motta meldinger og kvitteringer tilbake. Et skjema som en regnskapsfører har sendt inn fra for eksempel et årsoppgjørsprogram, vil daglig leder finne igjen i sin meldingsboks i Altinn-portalen.

Altinn meldingsboks har funksjonalitet som gjør det mulig for offentlige etater å oppfylle e‑forvaltningsforskriftens krav om at meldinger må sendes ut på papir hvis ikke mottakeren har åpnet meldingen innen sju dager. Du kan bli varslet på e-post eller SMS når du mottar noe i meldingsboksen.

Altinn støtter meldingskryptering, såkalt ende-til-ende-kryptering av skjema som sendes inn fra brukere til etaten. Det betyr at det opprettes en «kryptert tunnel» mellom avsender og mottakeretat, og at ingen, verken driftsingeniører eller andre, kan se meldingen. Før man tar i bruk en meldingsboks til personsensitiv informasjon, bør trolig også meldingsboksene støtte ende-til-ende-kryptering, ikke bare krypterte transportkanaler.

Samhandlingstjeneste er en ny tjeneste i Altinn, der meldingsboksen er sentral. Det er en tjeneste som gjør det mulig å knytte flere skjemaer, innsynstjenester og meldingstjenester sammen til en helhetlig prosess mellom en eller flere brukere og en eller flere offentlige virksomheter. Prosessen kan gå over tid og ulike aktører kan utføre sine steg en eller flere ganger. Målet er at brukeren skal få en tjeneste som passer best mulig inn i brukerens aktuelle situasjon.

Altinn meldingsboks har i flere år gjort hverdagen enklere for næringslivet og bidratt til en effektiv forvaltning. Noen beklagelige driftshendelser og utfordringer med ytelse og skalerbarhet det siste året rokker ikke ved Altinn sin store betydning for norsk e-forvaltning de siste 8 årene. Vi har fortsatt noen utfordringer som må løses og noen rammebetingelser som må på plass, men, vi jobber målrettet for å bidra til forenkling for både næringslivet og det offentlige. 

Del på:

Publisert 04.04.2012

Fakta om Altinn meldingsboks

Altinn meldingsboks

  • gir tilgang til både din private postboks og postbokser for roller du har i bedrifter og organisasjoner
  • støtter arbeidsflyt - for eksempel mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor
  • støtter åpne standarder og har integrasjon mot over 70 kommersielle datasystemer
  • inneholder brukerarkiv over innsendte skjema og meldinger  fra det offentlige på ett sted
  • tiltrodd tredjepartsarkiv med HASH-funksjonalitet
  • støtter samhandlingstjenester, der flere tjenester og meldinger kan knyttes sammen til en helhetlig prosess mellom en eller flere sluttbrukere og en eller flere offentlige virksomheter. Prosessen kan gå over tid og ulike aktører kan utføre sine steg én eller flere ganger.
  • har funksjonalitet for varsling på SMS eller e-post når du mottar noe i meldingsboksen
  • Innlogging via ID-porten
  • høy datasikkerhet
  • eies av staten