Hovedinnhold
Skriv ut

Altinn for leverandører av datasystem

Altinn ønsker å komme i kontakt med flest mulig leverandører av regnskaps, lønns og personalsystem, og også program for årsoppgjør. Altinn bruker betegnelsene datasystem og sluttbrukersystem for alle slike systemer. Mange skjema som blir innført i løsningen, har datainnsamling fra denne typen system. Det er også aktuelt med andre typer system.

Fremgangsmåte for integrasjon

Sluttbrukersystemleverandører som ønsker å implementere integrasjon mot Altinn finner beskrivelser av hvordan de skal gå frem på nettstedet Altinnett.