Hovedinnhold
Skriv ut

Personvern

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til offentlige virksomheter, men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre.

Når du benytter deg av Altinn sine tjenester vil den informasjonen du gir fra deg kun sendes til den eller de offentlige virksomhetene som skal ha informasjonen til sin saksbehandling.

Formål
Formålet med behandlingen i Altinn er å tilrettelegge for forenklet og effektivisert samhandling mellom brukerne og offentlige virksomheter. Hver offentlig virksomhet som mottar innleverte opplysninger via Altinn vil behandle opplysningene etter gjeldende lovhjemler.

Behandlingsansvarlig
Alle offentlige virksomheter, som deltar i Altinn-samarbeidet, er hver for seg behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven. Dersom du har spørsmål vedrørende personvern for et bestemt skjema kan henvendelser rettes til den offentlige virksomheten som eier skjemaet. Dersom du har spørsmål om personvern generelt i portalen eller om tjenester i portalen, kan disse rettes til Altinn Sentralforvaltning.

Hvilke personopplysninger behandles i portalen?

Brukerdatabasen
Altinn har en brukerdatabase som inneholder navn, fødselsnummer, adresse. Navn, fødselsnummer og adresse er hentet fra Det sentrale folkeregisteret*. Informasjonen fra Det sentrale folkeregisteret brukes bare for å sende deg PIN-koder på papir, og for å forhåndsutfylle adresseinformasjon i relevante skjema. Brukerdatabasen henter også opplysninger fra Enhetsregisteret for å gi deg rettigheter knyttet til din rolle (daglig leder, revisor mv.) i næringsvirksomhet. Se Tilgangsstyring for å se hvilken informasjon om deg som er hentet fra Enhetsregisteret.

Min Brukerprofil
Den informasjon du fyller ut i Min profil vil bare benyttes i portalen eller for kommunikasjon med Altinn. Ved å oppgi ditt mobiltelefornnummer vil du kunne få tilsendt passord på SMS for innlogging i Altinn.

Mine innstillinger
I Mine innstillinger vil du ha anledning til å registrere kontaktinformasjon som kan benyttes for å sende deg meldinger og varsler fra Altinn. Du kan da benytte deg av forskjellige e-post adresser og mobilnummer, avhengig av om du representerer deg selv eller andre.

Under Mine innstillinger kan du samtykke for rapportering på vegne av deg selv eller på vegne av andre. Her vil du også kunne trekke tilbake samtykke som du har avgitt. Når du trekker tilbake samtykket vil all informasjon som ligger på din brukerkonto i Altinn slettes. Etter en tilbaketrekking av samtykket vil du likevel ha anledning til å avgi nytt samtykke og opprette en ny brukerkonto. Dette gjelder for begge innstillingene.

Ved utfylling
Noen skjemaer krever at du fyller inn personlige opplysninger. Disse vil ikke bli brukt av etaten før du har sendt inn skjemaet. Hos etaten vil opplysningene bli benyttet til ordinær saksbehandling, på samme måte som ved levering av papirskjema.

Forhåndsutfylt data
For noen skjema vil opplysninger være utfylt på forhånd for deg. Det varierer fra skjema til skjema hvor mye informasjon som er forhåndsutfylt. Eventuelle opplysninger hentes fra den enkelte offentlige virksomhets databaser. Navn og adresse hentes fra Det sentrale folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Min meldingsboks
I Min meldingsboks ligger alle skjema og tjenester som du har under arbeid. Her vil du også finne de skjemaene som du har sendt og mottatt gjennom Altinn.

I Min meldingsboks vil innsendinger kunne langtidslagres i mappen Arkivert, hvor de er tilgjengelig for deg og andre som har fått delegert rettigheter til skjemaet. Arkivet fungerer som en juridisk logg som sikrer deg ved en eventuell tvist om innlevering. Av denne grunn lagres opplysningene i 10 år.

Innsyn, retting og sletting
Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i behandling av dine personopplysninger. Når det gjelder innholdet i skjema du selv fyller ut vil disse være tilgjengelig via Min meldingsboks. Begjæring om innsyn kan alternativt rettes til den enkelte offentlige virksomhet.

Informasjonen som finnes i Altinn baserer seg på offentlige registre. Det vil derfor være begrenset mulighet til å rette opplysninger i portalen. Eksempelvis vil navn og adresse hentes fra Det sentrale folkeregisteret. Stemmer ikke opplysningene om deg må det sendes melding til Folkeregisteret. Dersom du ikke får tilgang til en virksomhet kan det være fordi opplysningene i Enhetsregisteret ikke er oppdatert. Du må da sørge for at endringsmelding sendes til Enhetsregisteret.

Utlevering til andre
Opplysninger som gis i skjemaene kan utleveres til andre med hjemmel i lov.

Samtykke og frivillighet
Bruk av Altinn er frivillig. For å ta i bruk Altinn må du samtykke til behandling av de personopplysningene som du gir fra deg. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake, for mer informasjon om hva dette innebærer se Mine innstillinger. Dersom du ikke samtykker til bruk av dine personopplysninger i Altinn vil du ikke få tilgang til tjenesten, da den er basert på autentisering ved fødselsnummer og PIN-kode. Du må da levere skjema på papir. Du finner skjema klare for nedlasting på nettsidene til de respektive offentlige virksomhetene.

Nettstatistikk
På informasjonssidene før innlogging i Altinn brukes analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Det er Brønnøysundregistrene (som forvalter av Altinn-løsningen) som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet altinn.no og underliggende sider. Brønnøysundregistrene har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Bruk av cookies

Altinn bruker cookies for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Se detaljer her.


* med unntak av klientadresser, hemmelige adresser og hemmelige adresser regnet som fortrolig.

Ingen uvedkommende så selvangivelsen til «Oslo-mann» (36)

Altinn har aldri lekket sensitive personopplysninger og er en svært sikker plattform. Den uheldige hendelsen i mars 2012 ga ingen uvedkommende tilgang til selvangivelsen til den 36-år gamle Oslo-mannen og ingen var innlogget som 36-åringen.