Hovedinnhold
Skriv ut

ELMER - retningslinjer for offentlige skjema

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er et sett retningslinjer som skal bidra til at nettskjema utformes på en enhetlig og brukervennlig måte.

ELMER er forvaltningsstandard for skjema på nett, så det offentlige er pålagt å følge ELMER i formelle skjema rettet mot næringsdrivende, og det er anbefalt at retningslinjene følges i skjema rettet mot innbyggere. I tillegg er det mange som frivillig bruker retningslinjene som ledd i brukskvalitetsarbeidet sitt.