Hovedinnhold
Skriv ut

ELMER - retningslinjer for offentlige skjema

ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er vedtatt som retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett. Retningslinjene er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og forvaltes av Brønnøysundregistrene.

ELMER skal være med på å sikre at offentlig skjemaproduksjon møter muligheter og utfordringer ved elektronisk skjemabasert kommunikasjon på en enhetlig og brukervennlig måte. ELMER-retningslinjene ligger til grunn for utviklingsarbeidet i Altinn. Målet er at alle offentlige skjemaer skal bygge på et felles brukergrensesnitt.

Forarbeidet til ELMER startet i 2000, og endelige retningslinjer ble utarbeidet i 2006 (ELMER 2). Retningslinjene tar for seg prinsipper og spesifikasjoner for utforming av offentlige skjemaer på Internett. Retningslinjene er tilgjengelig for nedlasting i PDF-format og som HTML fra Brønnøysundregistrene på www.brreg.no/elmer. Der finnes også mer om bakgrunnen for retningslinjene.