Hovedinnhold
Skriv ut

Frister rapportering/betaling 2017

Frister for levering av a-melding og betaling av skattetrekk/ arbeidsgiveravgift (justert etter helligdager og helger).

 

 

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønnssystemet. 

2017

Måned

Frist for å levere

a-melding

Frist for betaling av skattetrekk

og arbeidsgiveravgift

Januar

6. februar

15. mars

Februar

6. mars

Mars

5. april

15. mai

April

5. mai

Mai

6. juni

17. juli

Juni

5. juli

Juli

7. august

15. september

August

5. september

September

5. oktober

15. november

Oktober

6. november

November

5. desember

15. januar 2018

Desember

5. januar 2017

 

Oppgjør med utsatt betaling ved forenklete oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

FERIE - kan jeg sende a-meldingen på forskudd?

Del på:

Publisert 02.05.2016