Hovedinnhold
Skriv ut

Melding om lønnet arbeid i hjemmet

RF-1049 er erstattet av A04 Melding om lønnet arbeid i hjemmet.

Har du vaskehjelp eller vurderer au pair? Privatpersoner som utbetaler lønn skal levere melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04). Denne meldingen erstatter RF-1049.

Som privatperson kan du ansette en privatperson til å gjøre småjobber for deg. Totalt kan du kjøpe inn tjenester for 60.000 kroner fra private personer i året uten å betale arbeidsgiveravgift.

Om du betaler hver enkelt person under 6.000 kroner i løpet av et år, er det skattefritt for personen og du skal ikke rapportere det i Melding om lønnet arbeid i hjemmet.

Oppgjør med utsatt betaling er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling. 

Fristen for å levere forenklet a-melding er første virkedag etter den enkelte utbetaling. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling samme dag som det skal leveres opplysninger.

Forskuddtrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til din lokale skatteoppkrever med egen KID. Når du rapporterer, vil du få opp KID, kontonummer og forfallsdato i skjermbildet.

Når du leverer A04 i Altinn, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet. I tillegg vil du få hjelp til å beregne kost og losji. Alle satser ligger tilgjengelig i skjemaet, du må bare fylle ut antall døgn.

Feriepenger rapporteres som utbetalt lønn.

I veiledningen (under) kan du se hvordan du skal gå fram for å rapportere i Altinn.

Her finner du A04 i Altinn:

Her finner du veiledning til A04:

Knapp Veiledning A04

 

Innlevering på papirskjema

 Fra 2018 kan du ikke lenger sende a-melding på papir

Stortinget vedtar trolig å avvikle papirskjemaene fra neste år. Du bør derfor forberede deg på å levere a-meldingen elektronisk.

 

PDF symbol A104 Melding om lønnet arbeid i hjemmet (papirversjon)

Husk å ta en kopi til deg selv og en kopi til arbeidstakeren.

Skjemaet skal sendes til:


A-meldingen
Postboks 4329
2308 Hamar

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til din lokale skatteoppkrever med egen KID. På skatteetatens nettsider finner du kontonummeret til skatteoppkrever, og du kan lage et eget KID-nummer.

Del på:

Publisert 06.01.2015