Hovedinnhold
Skriv ut

Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon

RF-1062 er erstattet av A05 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon.

Forenklet a-melding brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når en veldedig eller allmennyttig organisasjon engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen kan bare benyttes for lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet og når samlede lønnsutgifter for slikt arbeid ikke ventes å overstige 600 000 kr i løpet av året, og bare for lønnsutbetalinger opp til 60 000 kr per ansatt.

Oppgjør med utsatt betaling er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling. 

Når du leverer A05 i Altinn, kan du hente ut skattekort for lønnsmottakeren i samme skjema. Da får du hjelp til å beregne skattetrekket, basert på opplysninger fra skattekortet. I tillegg vil du få hjelp til å beregne kost og losji. Alle satser ligger tilgjengelig i skjemaet, du må bare fylle ut antall døgn.

Feriepenger rapporteres som utbetalt lønn.

Fristen for å levere forenklet a-melding er første virkedag etter den enkelte utbetaling. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling samme dag som det skal leveres opplysninger.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til din lokale skatteoppkrever med egen KID. Når du rapporterer, vil du få opp KID, kontonummer og forfallsdato i skjermbildet.  

Her finner du A05 skjemaet i Altinn: Her finner du veiledning til innsending av A05:
Knapp Veiledning for A05

 

Innlevering på papirskjema gjelder bare for 2017

 Fra 2018 kan du ikke lenger sende a-melding på papir

Stortinget vedtar trolig å avvikle papirskjemaene fra neste år. Du bør derfor forberede deg på å levere a-meldingen elektronisk.

 

PDF symbol A105 Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (papirversjon)

 

Leverer du papirskjema, husk å ta en kopi til eget arkiv og en kopi til arbeidstakeren.

Skjemaet skal sendes til:

A-meldingen
Postboks 4329
2308 Hamar

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales inn til din lokale skatteoppkrever med egen KID. På skatteetatens nettsider finner du kontonummeret til skatteoppkrever, og du kan lage et eget KID-nummer.

Del på:

Publisert 06.01.2015