Hovedinnhold
Skriv ut

Meldeplikt til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved ansettelser

Arbeidsforhold som skal vare i minst sju dager med minst fire arbeidstimer per uke, skal meldes til NAV Aa-registeret (arbeidsgiver-og arbeidstakerregisteret). Dette kan du gjøre på tre måter:

  1. Ved å fylle ut det elektroniske skjemaet Aa-melding via Altinn.
  2. Elektronisk rapportering ved en fil med opplysninger som er generert fra lønns- og personalsystemet.
  3. Papirbaserte meldekort (skjema) som du laster ned fra Internett og sender til NAV Aa-registeret.

Hvis du vet at du skal ha ansatte når du registrerer deg i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret eller Merverdiavgiftsregisteret, krysser du «ja» på spørsmålet om ansatte på Samordnet registermelding. Da kommer NAV til å ta kontakt med deg.

Du skal sende melding hver gang et arbeidsforhold begynner eller avsluttes og ved varig endring av de registrerte opplysningene om arbeidstid, yrkestittel (yrkeskode) og arbeidssted (avdeling). Fristen for å sende melding er fredag i uken etter at arbeidsforholdet startet/sluttet eller endringen fant sted.

I tillegg til løpende innrapportering til NAV Aa-registeret, mottar arbeidsgiver årlig en utskrift fra registeret som skal kontrolleres og returneres (årskontroll).

Vær klar over at det noen ganger kan være uklare grenser mellom et arbeidsforhold og tjenester fra selvstendig næringsdrivende, som du ikke har noe arbeidsgiveransvar eller meldeplikt for. Alle som utfører arbeid i annens tjeneste, er arbeidstakere. Du skal ikke melde fra om frilansere, selvstendig næringsdrivende eller oppdragstakere som utfører oppdrag for deg.

Siste endring på denne siden: 01.06.2012

Del på: