Hovedinnhold
Skriv ut

Hvilke etater kan hjelpe meg?

Når du skaffer deg internkontrollforskriften, vil du se at den henger sammen med en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter. Hvilket regelverk som er aktuelt for din virksomhet, avhenger av hva slags arbeid som utføres i virksomheten. Myndighetene og virksomhetene som er listet opp under, fører kontroll med at regelverket følges.

  • Direktoratet for arbeidstilsynet for arbeidsmiljøloven
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og kommunale brannvernmyndigheter for lov om brannfarlige varer, lov om eksplosive varer og lov om brannvern. Dessuten for deler av produktkontrolloven og for lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr
  • Miljødirektoratet for forurensningsloven og produktkontrolloven
  • Fylkesmennene for forurensningsloven og enkelte forskrifter med hjemmel i produktkontrolloven
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon for sivilforsvarsloven
  • Sjøfartsdirektoratet for fritidsfartøy
  • Miljødirektoratet for naturforvaltning og Folkehelseinstituttet for genteknologiloven

Hvis du er usikker på hva som er aktuelt for deg, bør du ta en titt på regelhjelp.no. Der får du god oversikt over reglene som gjelder for den enkelte bransjen.

Siste endring på denne siden: 14.03.2014

Del på: