Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeeierbok

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Aksjeeierboken skal inneholde en oversikt over hvem som til enhver tid er aksjeeiere, og vil normalt være avgjørende for hvem som kan utøve aksjonærrettighetene. Den er avgjørende for hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.

I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier og nummeret på aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det stå hvilken klasse aksjene tilhører.

Når en aksje har skiftet eier, skal den nye eieren varsle selskapet (og dokumentere kjøpet). Selskapet fører den nye eieren inn i aksjeeierboken. Innføringen skal dateres. Dersom det gjelder krav om samtykke ved erverv av aksjer, skal innføringen skje så snart samtykket er gitt. Den nye aksjeeieren skal ha melding fra selskapet om at han/hun er innført i aksjeeierboken og hva som er notert.

Aksjeeierboken skal oppbevares og føres på en sikker måte. Det kan for eksempel være et løsblad- eller kortsystem, men aksjeeierboken kan like gjerne være elektronisk, som en tabell i tekstbehandler eller regneark. Selskapet plikter å oppbevare opplysninger om tidligere aksjonærer i minst ti år. Disse opplysningene trenger imidlertid ikke å være en del av aksjeeierboken. Aksjeeierboken er offentlig - slik at alle har rett til å se den.

Se også

Siste endring på denne siden: 25.11.2014

Del på: