Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeeierbok

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den er avgjørende for hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.

I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier og nummeret på aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det stå hvilken klasse aksjene tilhører.

Når en aksje har skiftet eier, skal den nye eieren varsle selskapet (og dokumentere kjøpet). Selskapet fører den nye eieren inn i aksjeeierboken. Innføringen skal dateres. Den nye aksjeeieren skal ha melding fra selskapet om at han/hun er innført i aksjeeierboken og hva som er notert.

Aksjeeierboken skal oppbevares og føres på en sikker måte. Det kan for eksempel være et løsblad- eller kortsystem, men aksjeeierboken kan like gjerne være elektronisk, som en tabell i tekstbehandler eller regneark. Det må være mulig å gå tilbake i oppføringene og se aksjefordelingen og endringer på et hvilket som helst tidspunkt.

Aksjeeierboken er offentlig - slik at alle har rett til å se den.

Se også

Siste endring på denne siden: 01.07.2013

Del på: