Hovedinnhold
Skriv ut

Generalforsamlingsprotokoll for aksjeselskap (AS)

På generalforsamlingens møte skal det skrives protokoll. Generalforsamlingsprotokollen er en særlig viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner. Den må oppfylle en del formelle krav til innhold så vel som til signering.

Det er viktig at protokollen angir hvilket selskap som holder møtet og i tillegg skal den minst inneholde

  • tid og sted for møtet
  • valg av møteleder og underskrivere
  • hvor mange aksjer som var representert
  • møtets godkjennelse av innkallingen
  • beslutninger som er gjort på møtet

Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én annen person valgt av generalforsamlingen.

Forenklet generalforsamlingsbehandling

Styret kan med samtykke fra samtlige aksjeeiere velge forenklet generalforsamlingsbehandling. Protokollen skal da i tillegg inneholde følgende:

  • Det skal angis at saken er behandlet etter aksjeloven § 5-7
  • Antall avgitte stemmer og hvor mange stemmer som har stemt for og imot beslutningen
  • En fortegnelse over hvilke aksjeeiere som har deltatt i behandlingen av saken(e) skal tas inn eller vedlegges.

Protokollen skal dateres, underskrives av styrets leder og sendes samtlige aksjeeiere.

Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: