Hovedinnhold
Skriv ut

Hva skal sendes til Regnskapsregisteret?

Alle regnskapspliktige skal sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Det eneste unntaket er norskregistrert utenlandsk foretak med mindre enn fem millioner kroner i omsetning, som driver virksomhet på norsk sokkel eller midlertidig på land. For norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som er innsendingspliktig i Norge, må både filialregnskapet og regnskapet for det utenlandske foretaket sendes inn.

Plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap gjelder selv om det ikke er drift i enheten. Denne plikten gjelder også for enheter som er under avvikling helt til de er endelig slettet.

Disse dokumentene skal sendes inn:

  • Årsberetning
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter til regnskapet
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
  • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)

Det gjelder flere krav hvis enheten er morselskap i konsern, og pliktig til å sende inn konsernregnskap. 

Innsending av årsregnskapet skal som hovedregel gjøres elektronisk via Altinn. Dokumentene skal sendes inn samlet og være tydelig lesbare.

På grunn av systemtekniske begrensninger kan såkalte indre selskaper (og noen få andre) ikke benytte Altinn. Disse skal i stedet sende inn årsregnskapet i et ikke direkte redigerbart pdf-format per e-post til Regnskapsregisteret. Følgeskrivet "vedlegg til årsregnskap" må legges ved.

Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert innen fristen. Har ikke enheten styre, vil deltakere eller medlemmer og daglig leder være ansvarlig.

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er godkjent av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli ved elektronisk innsending i Altinn. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frist før 1. mars.

Mangler ved innsendingen blir varslet ved melding i Altinn meldingsboks og til den e-postadressen som er registrert for ditt foretak.

Enheter som ikke sender inn regnskapet i tide, må betale forsinkelsesgebyr. Har gebyret først begynt å løpe, stanser det ikke før Regnskapsregisteret har fått et komplett årsregnskap, eller maksimalt etter 26 uker. Regnskapsregisteret kan ikke gi utsettelse med fristen.

 

Siste endring på denne siden: 13.01.2016

Del på: