Hovedinnhold
Skriv ut

Hva skal sendes til Regnskapsregisteret?

Alle regnskapspliktige skal sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Det eneste unntaket er norskregistrert utenlandsk foretak med mindre enn fem millioner kroner i omsetning, som driver virksomhet på norsk sokkel eller midlertidig på land. For utenlandske foretak (NUF) som er innsendingspliktig i Norge, må både filialregnskapet og regnskapet for det utenlandske foretaket sendes inn.

Plikten til å utarbeide og sende inn årsregnskap gjelder selv om det ikke er drift i enheten, også for enheter som er under avvikling helt til de er endelig slettet.

Disse dokumentene skal sendes inn:

  • Følgeskrivet «Vedlegg til årsregnskap»
    (ikke ved innsending via Altinn)
  • Årsberetning
  • Resultatregnskap
  • Balanse
  • Noter til regnskapet
  • Kontantstrømoppstilling (gjelder ikke små foretak)
  • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)

Det gjelder flere krav hvis enheten er morselskap i konsern, og pliktig til å sende inn konsernregnskap. Den enkleste måten å levere årsregnskapet på er elektronisk via Altinn.
Leverer på på papir, må du i tillegg legge ved følgeskrivet «Vedlegg til årsregnskap».

Det er styrets plikt å sørge for at regnskapet blir levert innen fristen. Har ikke enheten styre, vil deltakere eller medlemmer og daglig leder være ansvarlig.

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli på papir, mens fristen er senest 31. august ved elektronisk innsending av Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frister senest 31. januar og før 1. mars.

Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må forsinkelsesgebyr betales.

Hvis ikke alle nødvendige dokumenter er med, får du sendingen din i retur til den adressen som er registrert. Mangler ved elektronisk innsending blir varslet i brev til enheten, melding til meldingsboksen i Altinn og til registrert e-postadresse.
Papirdokumenter må egne seg for kopiering (helst A4-format og svart/hvitt). Det er viktig for at Brønnøysundregistrene skal kunne levere leselige kopier til de som er interessert.

Den som ikke sender inn regnskapet i tide, må betale forsinkelsesgebyr. Har gebyret først begynt å løpe, stanser det ikke før Regnskapsregisteret har fått et komplett årsregnskap, eller maksimalt etter 26 uker. Regnskapsregisteret kan ikke gi utsettelse med fristen.
Siste endring på denne siden: 26.11.2013

Del på: