Hovedinnhold
Skriv ut

Skatt for enkeltpersonforetak (forskuddsskatt)

Som innehaver (eier) av et enkeltpersonforetak er det du selv som er ansvarlig for innbetaling av foretakets skatt. Foretaket er ikke et eget skattesubjekt.liten stabel med mynter

Innehaver betaler forskuddsskatt for hver enkelt periode så snart inntekten oppstår, og vil få tilsendt innbetalingsblanketter for dette fire ganger i året.

For at du som innehaver av enkeltpersonforetaket skal få tilsendt innbetalingsblanketter for forskuddsskatten, må du selv søke om å få utskrevet forskuddsskatt. Dette gjør du ved å søke om endring av skattekortet ditt. Når du endrer skattekortet, skal du påføre det overskuddet du forventer å få inneværende år. Du må også huske å føre opp eventuell annen inntekt, som for eksempel lønnsinntekt.

Når Skatteetaten har mottatt søknaden, vil de foreta beregning av skatten din og du vil få tilsendt innbetalingsblankett til riktig termin fra skatteoppkreveren (kemneren) i din kommune.
Har du budsjettert med underskudd, skal underskuddet ikke føres opp i søknaden om nytt skattekort. Endelig underskudd føres i selvangivelsen.

Du benytter samme metode dersom du allerede er forskuddsskattepliktig, men ønsker å endre forskuddsskatten. For virksomheter som er i gang vil forskuddsskatten beregnes av forrige års overskudd.

Endringene meldes på skatteetaten.no.

Dersom innehaverens ektefelle jobber i foretaket, skal han/hun ikke ha utbetalt lønn. Foretakets overskudd/underskudd skal fordeles på de to ektefellene. Ved fordeling må det foretas en helhetsvurdering av ektefellens arbeidsinnsats.

Det er viktig å huske på at uttak/overføringer av penger som innehaveren eller ektefelle overfører fra foretaket til seg selv som betaling for arbeidsinnsatsen, ikke regnes som kostnad for foretaket. Slik utbetaling vil ikke påvirke det skattbare resultatet for foretaket.

Resultatet inngår i personinntektsberegningen som danner grunnlaget for utligning av trygdeavgift og toppskatt.

Siste endring på denne siden: 24.04.2015

Del på: