Hovedinnhold
Skriv ut

Skatt for enkeltpersonforetak (forskuddsskatt)

Som innehaver (eier) av et enkeltpersonforetak er det du selv som er ansvarlig for innbetaling av foretakets skatt. Foretaket er ikke et eget skattesubjekt.liten stabel med mynter

Innehaver betaler forskuddsskatt for hver enkelt periode så snart inntekten oppstår, og vil få tilsendt innbetalingsblanketter for dette fire ganger i året.
Det er skattekontoret som foretar beregningen for hvor mye skatt som betales, og beregningen er gjort på bakgrunn av forrige års overskudd.

For at innehaver av nye enkeltpersonforetak skal få blanketter tilsendt, må de selv si fra til skattekontoret om virksomheten og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter seg det første året.

Dersom innehaverens ektefelle jobber i foretaket, skal denne ikke ha utbetalt lønn. Foretakets overskudd/underskudd skal fordeles på de to ektefellene. Ved fordeling må det foretas en helhetsvurdering av ektefellens arbeidsinnsats.

Det er viktig å huske på at uttak/overføringer av penger som innehaveren eller ektefelle overfører fra foretaket til seg selv som betaling for arbeidsinnsatsen, ikke regnes som lønnskostnad. Dette påvirker ikke det skattbare resultatet for foretaket.

Resultatet inngår i personinntektsberegningen som danner grunnlaget for utligning av trygdeavgift og toppskatt.


Skattekontoret beregner skatten, mens skatteoppkreveren i kommunen din krever den inn.

Siste endring på denne siden: 22.01.2014

Del på: