Hovedinnhold
Skriv ut

Aksjeselskap (AS)

To som tar hverandre i hendene, papir med penn på bord Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet er en selvstendig juridisk enhet. Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital.  Dette beløpet skal minimum være 30 000 kroner til sammen. Aksjeinnskudd må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret.

Dersom aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander (tingsinnskudd) i stedet for penger. Ved tingsinnskudd skal det utarbeides åpningsbalanse, og revisor skal attestere for innskuddet. Vanligvis vil det bli krevet taksering. Tidspunktet for verdsettelse av eiendeler kan tidligst være fire uker før stiftelsen. Det er ikke krav til at aksjonærene gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale.

Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.

Aksjonærer i små og nystartede aksjeselskap må ofte kausjonere for lån som selskapet opptar. Dermed påtar de seg likevel ofte et personlig gjeldsansvar.

Aksjonærene i små aksjeselskap kan ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte og/eller i form av lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte aksjonærene kan ta ut. Aksjonærer som selv arbeider i selskapet, kan heve ordinær lønn for arbeidsinnsatsen.

Bare en aksjonær

Det er ingen ting i veien for at en og samme person eier samtlige aksjer i selskapet, er eneste styremedlem, ev. daglig leder og dessuten eneste ansatte.

Når en aksjonær er ansatt i eget aksjeselskap, er dette et arbeidsforhold, og alle ordinære arbeidsgiverplikter utløses.

 

Se også

Siste endring på denne siden: 21.11.2013

Del på: