Hovedinnhold
Skriv ut

Om registrering i Enhetsregisteret

Alle næringsdrivende og foreninger har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret. Ved registrering i Enhetsregisteret får foretaket/enheten et organisasjonsnummer.

Registrering i Enhetsregisteret skjer enklest ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Vær særlig oppmerksom på kravene til vedlegg og underskrifter, herunder elektronisk signering.

Veldig mange benytter seg av retten til å registrere seg i Enhetsregisteret, blant annet for å få et organisasjonsnummer. Du vil for eksempel ikke kunne opprette en bankkonto tilknyttet virksomheten eller foreningen uten et organisasjonsnummer. Dette nummeret benyttes også av det offentlige for å samordne opplysninger om virksomheten.

Dersom virksomheten er registreringspliktig i ett av de andre store statlige registrene (eksempelvis Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret eller
Aa-registeret), må virksomheten også registreres i Enhetsregisteret.

Frivillig virksomhet som ønsker å ta del i Grasrotandelen eller søke om å få momskompensasjon, må være registrert i Frivillighetsregisteret. For å bli registrert i Frivillighetsregisteret må man være registrert i Enhetsregisteret.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Se også

Siste endring på denne siden: 13.01.2016

Del på: