Nyheter

Altinn og ny personvernlov/GDPR

Den nye personopplysningsloven (GDPR) har ikke krevd vesentlige endringer i Altinn. Det skyldes at det meste var på plass fra før av. Noen mindre endringer er gjort.

Ny versjon av Altinn - hva er nytt i august?

Ny versjon av Altinn kom i produksjon 27. august. Versjonen inneholder mindre forbedringer og feilrettinger. Blant annet kan du nå se om du har reservert deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret, det er lagt til en boks i profilen som informerer om du har reservert deg.

Endring i delegering av rolle

Det gjøres endring i styremedlemmer sin tilgang til tjenester i rollen "Lønn- og personalmedarbeider" i Altinn. Dette innebærer at styremedlemmer ikke lenger vil ha tilgang til tjenester knyttet til denne rollen, men tilgangen kan delegeres.

Åpningstider

I perioden 15. mai til 15. september har Altinn brukerservice åpningstid fra 08:00 til 15:00.

Opprydding klientdelegering

Litt forsinket er sletting av klientdelegeringer på de gamle regnskapsfører- og revisorrollene gjennomført. Dette betyr at alle tjenester er koblet til de nye rollene som ble opprettet i Altinn.

Ny versjon av Altinn - hva er nytt i april?

16. april kom Altinn i ny versjon. En viktig endring i denne versjonen er at de virksomheter som ikke har registrert en felles varslingsadresse nå blir avkrevd en slik adresse ved første pålogging i Altinn.

Ny versjon av Altinn - hva er nytt?

Ny versjon av Altinn kom i produksjon 10. mars. Det er ikke lagt til ny funksjonalitet i denne versjonen, men innholdet er planlagt for å øke ytelse, stabilitet og robusthet.

Falske e-poster

Vi har fått meldinger om at det er sendt ut e-poster med avsenderadresse fra Altinn. Dette er falske e-poster. Vi ber deg om å slette e-posten.

Endret innleveringsfrist for RF-0009 (skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon)

Som følge av driftsforstyrrelser i Altinn 12.02.2018 har enkelte kommuner og virksomheter hatt problemer med å innlevere RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon for sjette periode (november – desember 2017), eventuelt for hele kalenderåret 2017, innen leveringsfristen. For disse virksomhetene vil det være mulig å levere kompensasjonsmeldingen i form av en korrigert kompensasjonsmelding frem til og med onsdag 21.02.2018. Skriftlig revisorattestasjon for kompensasjonskravet må innsendes skattekontoret ved brev eller e-post. Skattekontoret vil kontakte virksomhetene om fremgangsmåten for innsending av revisorattestasjon når den korrigerte meldingen mottas.

Hva er nytt i versjon 18.1

15. januar kom årets første versjon i Altinn. En viktig endring er at du kan dele og gi tilgang til mottaker ved å sende lenke til skjema og meldinger som ligger i Altinn.

Refusjon av feriepenger til arbeidsgiver

Feriepenger beregnes av sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, pleiepenger og omsorgspenger i mai året etter at feriepengene er opptjent. Du finner informasjon om refusjon av feriepenger på rapport K27 - Utbetaling av refusjoner til arbeidsgiver.

Nye roller for regnskapsførere og revisorer

Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann

Illustrasjon

Abonner på nyhetsbrev

Få varsel om viktige nyheter fra Altinn på e-post. Registrer deg her:

Åpne kontaktskjema