Nye klientdelegeringssider

Det er nå enklere for regnskapsfører og revisor å delegere rettigheter til ansatte for klienter. Det er nye grensesnitt for å gi en ansatt tilganger for flere klienter, og for å gi flere ansatte tilganger for en klient.


Klientdelegering er en funksjonalitet som gir regnskapsfører/revisor muligheten til å delegere roller og rettigheter for klientene til de ansatte i serviceenheten man representerer. Dette kan gjøres enten for den enkelte klienten eller den enkelte ansatte via et nytt grensesnitt i Altinn-portalen. I tillegg videreføres funksjonaliteten for å delegere større mengder roller via fil.

Slik gjør du delegeringer i nytt grensesnitt

For å gjøre klientdelegeringer må man ha Altinn-rollen Klientadministrator på vegne av serviceenheten. Denne er forhåndstildelt til daglig leder, og kan gis videre til andre. Når man går til profil som klientadministrator, er Klientdelegering ett av valgene.

I dette panelet, velger du først om du vil gjøre delegeringer med utgangspunkt i den enkelte ansatte eller den enkelte klient. Deretter finner du den ansatte eller klienten du vil gjøre endringer for, så velger du til slutt hvilke endringer du vil gjøre.

Skjermdump av klientdelegering - oversikt over ansatte

Når du velger en ansatt, får du opp en liste over alle klienter vedkommende har rettigheter for, og hvilke klienter han/hun kan få rettigheter for. For å legge til eller fjerne rettigheter, klikker du på den klienten det skal gjøres en endring for, og legger til eller fjerner de relevante avhukingene for roller. Avslutt med å klikke på Ferdig.

Skjermdump av klientdelegering for en ansatt

Det fins også muligheter for å registrere nye ansatte som skal ha tilgang, og for å fjerne alle rettigheter for den enkelte ansatte.

For å gjøre klientdelegering via fil, velger du lenka Klientdelegering på fil. Da dukker det opp en veiledning til anbefalt metode å gjøre denne typen delegeringer, i tillegg til selve funksjonaliteten.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema