Arbeidsgiveren skal sende inntektsmeldingen når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller stønader ved sykt barn eller nærstående.

NAV har nå lansert en egen refusjonsordning for sykepenger i forbindelse med koronaviruset. Les mer om denne refusjonsordningen her

Dere må fortsette å betale sykepenger hele arbeidsgiverperioden.

Send inntektsmelding som i dag med arbeidsgiverperiode på 16 dager.

Les mer på nav.no/inntektsmelding

Start tjeneste

Om denne tjenesten

• Ved foreldrepermisjon skal du sende inntektsmeldingen så snart som mulig etter at det er fire uker igjen til foreldrepengeperioden starter. Hvis den ansatte starter med å utsette, er det den første dagen i utsettelsen som må oppgis som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldingen.

• Ved sykefravær skal du sende inntektsmeldingen så snart arbeidsgiverperioden er over.

Inntektsmeldingen gjelder disse ytelsene fra NAV:
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger

Inntektsmelding skal leveres på underenhet/bedriftsnummer.

For å bruke denne tjenesten må du ha en av disse tilgangene i Altinn:
  • Ansvarlig revisor
  • Lønn og personalmedarbeider
  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Revisormedarbeider
  • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Forskrift om at saksopplysninger til Arbeids- og velferdsetaten skal gis elektronisk § 1 er gitt med hjemmel i folketrygdloven § 21-4. Den trer i kraft 01. januar 2019.

Kontaktinformasjon:

NAV Kontaktsenter 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema